13:29 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ KIỂM TRA trong thời gian nghỉ dịch » Toán

KT toán hình 6

Thứ tư - 18/03/2020 03:55
KT toán hình 6

KT toán hình 6

MÔN: Toán – Lớp 6
                                           
                        .
ĐỀ  1
I/ TRẮC NGHIỆM:  (1.5 điểm)        
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Qua M = {2; 3; 4}. Cách viết nào sau đây là đúng:
            A. 4 1 M              B. 3 1 M                 C.  2 1 M                     D. {2;3} 1 M    
Câu 2 : Số chia hết cho 2, 3, 5, 6, 9 là :
          A. 2019                 B. 8460                  C. 2625                        D. 9150
Câu 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:
          A. -8 > -3;                B. 3 < - 8                      C. 1 > 3                           D. -3 > 8
Câu 4 : Tổng của các số nguyên x thỏa mãn -4 < x 1 4 là
          A. -4                        B. 0                         C. -1                            D. 4
Câu 5: Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB.
            Vẽ ba tia OA, OB, OM. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
         A. Tia OA nằm giữa hai tia còn lại.    B. Tia OB nằm giữa hai tia còn lại.   
         C.  Tia OM nằm giữa hai tia còn lại.   D. Không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại.   
Câu 6. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng DE nếu  :
            A. ID = IE                                                    B. ID + IE = DE
            C. ID = IE và  ID + IE = DE                 D. ID + IE = DE  và  I nằm giữa  D, E.
II/ TỰ LUẬN : (8.5 điểm)      
Bài 1: (2 điểm)
thực hiện phép tính:
a/ 6.32 – 125 : 53 ;                                                 b/ 35 - {[(138 – 78) : 15 + 6] : 2}
c/ (-7) . 12                                                                 d/ (-6). (-8) + 3.(-5)
Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết:
a/   x – 18 = -25                                                         b/ 3x – 24 = - 6
Bài 3:  (1 điểm)   Cho các số: 45; -64; 0; 2020
a/ Tìm số đối của các số trên.                                     b/ Tìm giá trị tuyệt đối của các số trên
Bài 4: (1.5 điểm)
Có 105 cuốn vở, 75 cuốn sách và 45 cây bút dùng để khen thưởng cho học sinh nghèo học giỏi. Nhà trường muốn chia cho nhiều học sinh sao cho mỗi học sinh đều nhận số vở, sách, và bút bằng nhau. Có thể chia được nhiều nhất là mấy phần. Khi đó mỗi phần có bao nhiêu vở, bao nhiêu sách, bao nhiêu bút?
Bài 5: (2.5 điểm)
    a) Vẽ tia Ax. Lấy B1Ax sao cho AB=10 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM=5cm.
  1. Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?
  2. So sánh MA và MB.
  3. M có là trung điểm của AB không? Vì sao?
  4. Lấy N1Ax sao cho AN= 15 cm. So sánh BM và BN
Bài 6:  (0.5 điểm) Tính nhanh: S = 1 + (-4) + 7 + (-11) + …+ 295 + (-298).


 
ĐỀ KIỂM HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: Toán – Lớp 6
                                                                  .
 
ĐỀ  2
I/ TRẮC NGHIỆM:  (1.5 điểm)        
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Qua M = {6; 7; 8}. Cách viết nào sau đây là đúng:
            A. 8 1 M              B. 7 1 M                C.  6 1 M                     D. {6;7} 1 M    
Câu 2 : Số chia hết cho 2, 3, 5, 6, 9 là :
          A. 2020                 B. 1980                 C. 5425                        D. 7620
Câu 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:
          A. -9 > -4;                B. 4 < - 9                     C. 1 > 4                  D. -4 > 9
Câu 4 : Tổng của các số nguyên x thỏa mãn -4 1 x < 4 là
          A. 4                         B. 0                        C. 1                              D. - 4
Câu 5: Gọi I là điểm nằm giữa hai điểm C, D. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB.
            Vẽ ba tia OC, OD, OI. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
         A. Tia OC nằm giữa hai tia còn lại.    B. Tia OD nằm giữa hai tia còn lại.   
         C.  Tia OI nằm giữa hai tia còn lại.     D. Không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại.   
Câu 6. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu  :
            A. MA = MB                                            B. MA +MB = AB
            C. MA =MB và  MA + MB = AB                D. MA + MB = AB và M nằm giữa  A, B
II/ TỰ LUẬN : (8.5 điểm)      
Bài 1: (2 điểm)
thực hiện phép tính:
a/ 6.42 – 54 : 33 ;                                                   b/ 28 - {[(207 – 147) : 15 + 6] : 2}
c/ (-8) . 13                                                                 d/ (-7). (-6) + 4.(-5)
Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết:
a/ x – 15 = -27                                                          b/ 4x – 18  = -6
Bài 3:  (1 điểm)   Cho các số: 32; -74; 0; 2019
a/ Tìm số đối của các số trên.                                     b/ Tìm giá trị tuyệt đối của các số trên
Bài 4: (1.5 điểm)
Bạn Long có 84 bi xanh, 60 bi đỏ và 36 bi vàng. Bạn Long  muốn chia đều số bi trên vào trong các túi sao cho số bi xanh, bi đỏ, bi vàng trong các túi  đều  bằng nhau. Có thể chia được nhiều nhất là mấy túi. Khi đó mỗi túi có bao nhiêu viên bi mỗi loại?
Bài 5: (2.5 điểm)
    a) Vẽ tia Ax. Lấy B1Ax sao cho AB=6 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM=3cm.
  1. Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?
  2. So sánh MA và MB.
  3. M có là trung điểm của AB không? Vì sao?
  4. Lấy N1Ax sao cho AN= 9 cm. So sánh BM và BN
Bài 6:  (0.5 điểm) Tính nhanh: S = 1 + (-6) + 11 + (-16) + …+ 491 + (-496)

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường THCS Xuân Hòa

                               TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA       Địa chỉ : ấp 3 Xã Xuân Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh ĐỒng Nai                        ...

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật