14:29 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP trong thời gian tạm nghỉ dịch » Toán

toán 6

Thứ tư - 18/03/2020 03:53
toán 6

toán 6

 
I/ TRẮC NGHIỆM:      
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
 
Câu 1: Qua hai điểm phân biệt ta vẽ được:
             A. 1 và chỉ 1 đường thẳng               B. Hai đường thẳng
             C. Vô số đường thẳng                      D. Không vẽ được đường thẳng nào.
 
Câu 2 : Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:
         A. Điểm M nằm giữa A và N           B. Điểm N nằm giữa A và M
         C. Điểm A nằm giữa M và N              D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.
 
Câu 3 : Hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng
            A. không có điểm chung                  B. Có 1 điểm chung
            C. Có 2 điểm chung                         D. Có vô số điểm chung
 
Câu 4: Qua hai điểm C và D ta vẽ được:
 1. Một đường thẳng duy nhất.             B. Hai đường thẳng.
C. Không vẽ được đường thẳng .         D. Vô số đường thẳng.
 
 Câu 5. Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OP, OR sao cho OP = 6 cm, OR = 3 cm. Ta có:
A. OP = RP                                         B. OR < RP
C. OR > RP                                                   D. OR = RP
 
Câu 6. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng PQ nếu  :
            A. MP = MQ                                    B. MP + MQ = PQ
            C. MP = MQ và MP + MQ = PQ        D.MP + MQ = PQ, M nằm giữa P, Q.
 
Câu 7 : Hai đường thẳng trùng  nhau  là hai đường thẳng
            A. không có điểm chung                       B. Có 1 điểm chung
            C. Có 2 điểm chung                              D. Có vô số điểm chung
 
Câu 8. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu  :
            A. IA = IB                                                    B. IA + IB = AB
            C. IA = IB và  IA + IB = AB                D. IA + IB = AB, I nằm giữa  A, B
 
Câu 9 : Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy điểm K trên tia Ox, điểm N trên tia Oy. Ta có:
         A. Điểm K nằm giữa O và N            B. Điểm N nằm giữa O và K
         C. Điểm O nằm giữa K và N               D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.
 
Câu 10: Điểm I là trung điểm của MN khi:
          A/ IM= IN                B/1         C/ IM+IN=MN       D/ IM=2IN
 
 
II/ TỰ LUẬN :
 
1/ Hãy vẽ hình và đặt tên cho :
          a/ Đường thẳng cắt đoạn thẳng .
          b/ Đường thẳng cắt tia .
           c/ Tia cắt đoạn thẳng .
          d/  Tia cắt tia .
 
2/Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy:
 1. Vẽ đoạn thẳng AB, AC
 2. Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại I (I nằm giữa B và C)
 
3/
a./ Vẽ đường thẳng d. Lấy A, B, C thuộc đường thẳng d, D không thuộc đường thẳng d.
b./ Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm có trong hình ở câu a
c./ Hình vẽ trên có bao nhiêu đường thẳng phân biệt? Viết tên các đường thẳng đó?
 
4/a) Vẽ tia Ax. Lấy B1Ax sao cho AB=8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM=4cm.
 1. Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?
 2. So sánh MA và MB.
 3. M có là trung điểm của AB không? Vì sao?
 4. Lấy N1Ax sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN
 
 
 
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
I/ TRẮC NGHIỆM:
 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu10
A C B A D C D C C B
 
II/ TỰ LUẬN
1/ a/ Đường thẳng  d cắt đoạn thẳng  AB.
          1
b/ Đường thẳng a cắt tia Ox.
         1
c/ Tia Cy cắt đoạn thẳng DE.
          1
d/  Tia Cy cắt tia Hz.
 2/     1           
 1
3/ a,b/
1
c/ Có tất cả 4 đường thẳng phân biệt đó là đường thẳng: DA; DB; DC; d.
 
14/
 1. Vẽ hình đúng          
                                                       
 1. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.                                      
Vì  trên tia Ax có AM <AB ( 4 cm < 8 cm)                      
 1. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên
AM + MB = AB                                                      
1MB = AB – AM                              
 MB = 8 – 4 = 4 cm                                                   
Vậy AM = MB.                                                       
 1. Theo câu a và b ta có.
AM + MB = AB và MA = MB                                
               1 M là trung điểm của đoạn thẳng AB.                                    
 1. Vì trên tia Ax có AB < AN ( 8 cm < 12 cm )
nên B nằm giữa A và N.
Ta có: AB + BN = AN.                                                                        
1 BN = AN – AB = 12 – 8 = 4 cm.
Vậy MB = BN = 4 cm.                                            
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 33 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật