20:10 EDT Chủ nhật, 18/08/2019

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Tổ bộ môn

Những thay đổi của môn Toán ở chương trình phổ thông mới

Những thay đổi của môn Toán ở chương trình phổ thông mới

Nội dung chương trình môn Toán ở chương trình phổ thông mới sẽ tinh giản nhiều so với chương trình hiện hành, chú trọng tính ứng dụng thiết thực, gắn kết với đời sống thực tế.

 

Giới thiệu

Đại hội công đoàn

Đại hội công đoàn

Đăng nhập thành viên