Những thay đổi của môn Toán ở chương trình phổ thông mới

Những thay đổi của môn Toán ở chương trình phổ thông mới

Nội dung chương trình môn Toán ở chương trình phổ thông mới sẽ tinh giản nhiều so với chương trình hiện hành, chú trọng tính ứng dụng thiết thực, gắn kết với đời sống thực tế.

Đăng lúc: 24-03-2018 01:43:09 AM | Đã xem: 326 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ bộ môn , Toán