04:49 ICT Chủ nhật, 14/07/2024

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Đại hội Công nhân viên chức 2021

Thứ hai - 22/11/2021 16:29
Đại hội Công nhân viên chức 2021

Đại hội Công nhân viên chức 2021

Thực hiện tinh thần dân chủ, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân và trí tuệ của tập thể. Với sự quyết tâm cao, mỗi người thầy, cô cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học; thảo luận biểu quyết thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học; thảo luận biểu quyết thực hiện các nội dung sửa đổi của các qui chế để xây dựng và giữ gìn kỷ cương trật tự trong cơ quan đơn vị, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, góp phần hoàn thiện nghị quyết của hội nghị.
MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG
1. Mục tiêu chung
Thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học cơ sở; thực hiện tốt mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt quyền tự chủ nhà trường trong việc thực hiện KHGD trên khung chương trình GD 35 tuần của Bộ GD& ĐT.
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thực hiện thường xuyên và hiệu quả các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực, tăng cường đổi mới PPDH, và kiểm tra đánh giá theo phẩm chất năng lực người học. Triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 6 năm học 2021-2022.
Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ CB, GV, đẩy mạnh việc đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tập trung nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn.Trường học là địa chỉ tin cậy của học sinh và phụ huynh, đảm bảo là ngôi trường tốt về mọi mặt.
Thực  hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và sức khỏe cho học sinh trong trường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học
Phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế xã Xuân Hòa để hướng dẫn và triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.
Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường trong trường học và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học theo quy định; thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời các vật dụng cần thiết để bảo đảm an toàn khi học sinh đến trưƣờng học tập.
Kịp thời phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học, báo cáo với Trạm y tế xã để thực hiện phương án xử lý theo quy định. Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của xã Xuân tâm và Phòng GD&ĐT các phương án tổ chức hoạt động giáo dục tại trường, có các giải pháp đảm bảo an toàn trường học phòng, chống Covid-19.
            2.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
Tiếp tục tổ chức đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường theo theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và các quy định về đánh giá cán bộ, công chức hiện hành đúng thực trạng để làm cơ sở vững chắc cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, bổ nhiệm, tuyển dụng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phê bình và tự phê bình.
Tham gia bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí cốt cán các mô-đun triển khai Chương trình GDPT 2018 theo kế hoạch năm học 2021-2022. Triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí đại trà theo phương thức bồi dưỡng kết hợp trực tuyến và trực tiếp, thường xuyên, liên tục; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng đại trà giáo viên và cán bộ quản lý các mô đun 4, 9 theo Kế hoạch số 689/KH-SGDĐT ngày 23/02/2021 của Sở GD&ĐT về việc bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản l, giáo viên tham gia bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT 2018.
Nhà trường chủ động tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và các kỹ năng tham gia tập huấn trực tuyến.
Đối với giáo viên việc xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học; mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học, chú trọng đến các nội dung cốt lõi để tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trực tiếp hoặc phối hợp giữa dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến, đảm bảo linh hoạt, phù hợp và hiệu quả; chú trọng việc hướng dẫn học sinh tự học, rèn luyện cho học sinh tự học ở nhà, học trực tuyến.
Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối cán bộ quản lý, giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên học tập nâng cao trình độ. Khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đề xuất các sáng kiến, chuyên đề với nhà trường nhằm đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.
Xây dựng đội ngũ có năng lực chuyên môn vững vàng, có tư tưởng chính trị đạo đạo đức lối sống lành mạnh, tâm huyết với nghề. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên (có 35/40 Gv trình độ ĐH tỉ lệ 87,5% tiến đến 100% giáo viên có trình độ ĐH năm học 2023-2024 theo đúng chuẩn quy định Luật Giáo dục 2019).
2.3. Đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng đối với học sinh sau khi tốt nghiệp THCS
Nâng cao chất lượng dạy học, quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh, dạy học lấy học sinh làm trung tâm, lấy kết quả về năng lực, phẩm chất của học sinh làm thước đo cho hiệu quả dạy học của nhà trường.
2.3.1. Đối với học sinh lớp 6 thực hiện theo CTGDPT 2018:
CB-GV nghiên cứu kĩ chương trình giáo dục tổng thể, chương trình giáo dục môn học để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và kế hoạch giáo dục môn học đảm bảo tính phù hợp, sáng tạo và hiệu quả. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường thực hiện theo các hướng dẫn tại các Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021- 2022;
Tổ chức dạy học môn Lịch sử và Địa lí, môn Nghệ thuật cần lưu dạy học đồng thời các phân môn Lịch sử, Địa lí (đối với môn Lịch sử và Địa lí), các nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật (đối với môn Nghệ thuật) bảo đảm tương đương về thời lượng trong từng học kì. Đối với Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Nội dung giáo dục địa phương triển khai tổ chức dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 2613/BGDĐT- GDTrH ngày 23/6/2021 của Bộ GDĐT. Tổ chức dạy học môn Tin học, Ngoại ngữ 1 theo Chương trình GDPT 2018.
- Đối với giáo viên: Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, xây dựng kế hoạch bài dạy trên tinh thần đổi mới, phát huy cao nhất sự chủ động tích cực tham gia của học sinh vào từng hoạt động học, dành nhiều thời gian để học sinh được trao đổi, thảo luận, tự học. Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo quy định của Thông số 22/2021/TT- BGDĐT ngày 20/7/2021 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Vận động học sinh trong độ tuổi và học sinh đầu cấp ra lớp đạt 100% kế hoạch.
- Duy trì sĩ số đạt trên 99%, học sinh bỏ học dưới 1%.
- Đối với học sinh lớp 6 thực hiện CT GDPT 2018, 

2.3.2. Đối với các lớp 7, 8, 9 Thực hiện Chương trình GDPT (Thông tư số 16/2006/TT-BGDĐT ngày 05/5/2006).
- Xếp loại học lực: Loại giỏi  26 %,  loại khá  36% , loại trung bình dưới 33 %, loại yếu 5%, không có học sinh kém;
- Hạnh kiểm học sinh: Loại tốt  93 %; loại khá  6 %; hạnh kiểm trung bình dưới 1%, không có yếu.
- Tỉ lệ lên lớp thẳng đạt 95%
- Xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%;
- Học sinh giỏi cấp huyện lớp lớp  9 đạt  tỉ lệ trên 30 giải ;
- Chất lượng bộ môn:
STT Môn học Năm 2017-2018
(tỷ lệ % đạt)
Năm 2018-2019
(tỷ lệ % đạt)
Năm 2019-2020
(tỷ lệ % đạt)
Năm 2020-2021
(chỉ tiêu % đạt)
1 Toán 83,78 81,55 83.97 85
2 Vật lý 87,90 82,09 83.84 90
3 Hóa học 90,53 90,79 90.09 90
4 Sinh học 94,55 94,65 97.43 97
5 Ngữ văn 93,48 95,19 89.47 95
6 Lịch sử 96,81 96,93 97.92 97
7 Địa Lý 97,34 95,86 96.45 95
8 Tiếng Anh 88,56 86,1 89.60 88
9 CN 99,60 99,47 99.39 99
10 GDCD 98,94 99,2 99.63 99
11 Tin học 98,27 99,06 98.29 99
12 Mỹ Thuật 100 100 100 100
13 Nhạc 100 100 100 100
14 Thể dục 100 100 100 100
Lưu ý: * Khối 6,7,8: Điểm TBM cuối năm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh không quá 3,5% học sinh có điểm dưới 3,5; Các môn sinh, sử, địa, GDCD, CN, Tin học không có điểm dưới 3,5; các môn thể dục, nhạc, mỹ thuật không có xếp loại  CĐ.
* Khối 9: Không có học sinh có điểm TBM cuối năm dưới 3,5.
 
- 100% học sinh cuối cấp được tư vấn giáo dục hướng nghiệp, tỉ lệ học sinh sau TN THCS vào học các trường THPT trên địa bàn huyện đạt tỉ lệ trên 95%, 5 % còn lại tham gia học các trường đào tạo nghề.
- 100% giáo viên được kiểm tra đánh giá về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động sư phạm và đước xếp loại tốt, 100% cán bộ giáo viên được đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp từ mức khá trở lên. Có giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp huyện.
- Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường tái đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2022. Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.
2.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục
Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 8864/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và quản l giáo dục như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá trình dạy học và quản trị nhà trường. Triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả hoạt động dạy học trực tuyến theo các quy định mới tại Thông tư 09/2021/TT-BGD&ĐT, ngày 30/3/2021 về quy định quản lývà tổ chức dạy học trực tuyến; làm nền tảng để xây dựng xã hội học tập, khuyến khích học sinh học tập một cách thông minh, trên nền tảng của công nghệ truyền thông, mạng Internet,…
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập; Khuyến khích đội ngũ giáo viên tham gia các cuộc thi giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin, thi thiết kế bài giảng E-learning các cấp - phố biến, nhân rộng các sản phẩm đạt giải cao để ứng dụng rộng rãi.
Xây dựng kế hoạch “Chuyển đổi số” trong giáo dục bằng việc sử dụng nền tảng Microsoft Teams (gói A1, bộ Office 365 do Micrsoft tài trợ cho giáo dục) trong dạy học trực tuyến, quản lý giáo dục, hội họp. Tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử nhà trường theo địa chỉ https://thcsxuanhoa.com để cung cấp thông tin, tư liệu học tập, sử dụng Email đuôi edu.vn để trao đổi thông tin. Bảo đảm 100% các bộ phận của trường có máy tính phục vụ công tác quản lý và dạy học; sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý nhân sự, quản lý thư viện, quản lý tài sản, kế toán thống kê... để phục vụ công tác quản lý, dạy học.
2.5. Đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với trường học
Hiệu trưởng phát huy vai trò của người đứng đầu, đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý , tổ chức hoạt động giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý, trách nhiệm giải trình của nhà trường, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn các vi phạm pháp luật về quyền tự chủ của nhà trường, nhất là về dạy thêm, học thêm sai quy định; việc lạm thu và sử dụng không đúng mục đích trong quản lý tài chính, việc thực hiện Chương trình và Kế hoạch thời gian năm học. Chú trọng việc phổ biến các quy định pháp luật, theo dõi, kiểm tra, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực có liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong phạm vi quản lý.
2.6. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực phát triển quy mô, đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục kiến nghị với Ban quản lý dự án, Phòng Tài chính-Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, xây dựng trường tái đạt chuẩn quốc gia vào năm 2022 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; triển khai có hiệu quả việc kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá, đề nghị kiểm tra công nhận trường tái đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Dự kiến các nội dung trang bị, mua sắm trong năm học 2021-2022:
TT Dự kiến nội dung thực hiện Dự kiến kinh phí Nguồn vận động đầu tư
  1.  
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi (30 bộ) 84.000.000đ Ngân sách
  1.  
Xây dựng Thư viện thân thiện; Tiểu cảnh. 20.000.000đ Vận động tài trợ GD; Ngân sách.
  1.  
Trao Học bổng, thẻ BHYT, đồng phục, dụng cụ học tập, xe đạp...(Ngày Khai giảng, sơ kết, tổng kết) 60.0000.000đ Vận động Tài trợ giáo dục;
  1.  
Sân tập luyện thể dục thể thao cỏ nhân tạo 800m2 250.000.000đ Ngân sách 150 triệu
Tài trợ GD 100 triệu
  1.  
Máy Laptop; bảo trì phòng máy, máy tính văn phòng, máy photocopy 50.000.000đ Ngân sách
  1.  
Bổ sung  thiết bị Đồ dùng dạy học, sách tài liệu. 30.000.000đ Ngân sách; Học phí; Vận động tài trợ
  1.  
Sơn phòng học. 200.000.000 Ngân sách
  1.  
Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh 54.000.000 Ngân sách
  1.  
Thay sửa hệ thống đèn, quạt, ổ điện, sửa phòng, cửa, bàn ghế… đảm bảo an toàn, đủ ánh sáng phục vụ dạy học. 50.000.000đ Ngân sách.
  1.  
Trang bị bảng biểu, pano, áp phích tuyên truyền, Giáo dục phổ biến pháp luật. 35.000.000đ Ngân sách.
 
2.7. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Tiếp tục thực hiện chế độ giáo viên kiêm nhiệm theo dõi phổ cập giáo dục; đánh giá và báo cáo về tình hình phổ cập giáo dục THCS, sử dụng tốt Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và thường xuyên kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống theo đúng qui định. Tăng cường huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS đi học; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian đạt chuẩn và các mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS theo quy định.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường THCS Xuân Hòa

                               TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA   Địa chỉ : ấp 3 Xã Xuân Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh ĐỒng Nai Điện Thoại : 02513.750080 Email : thcsxuanhoa@xuanloc.edu.vn     I/ Giới thiệu : Trường...

Đăng nhập thành viên

NGHỊ QUYẾT

NQ 74/2022/QH15


TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH

HSG CÁC MÔN VĂN HÓA

Hành khúc trường THCS Xuân Hòa