13:43 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ KIỂM TRA trong thời gian nghỉ dịch » Sinh học

kT sinh học 9

Thứ tư - 18/03/2020 03:57
kT sinh học 9

kT sinh học 9


Trường THCS Xuân Hòa                                        KIỂM TRA 45 PHÚT
Tên:………………..                                                  Môn: Sinh Học 9
Lớp : 9
 
Điểm Nhận xét
   
 
 
Phần A. TRẮC NGHIỆM (1.5 điểm)        
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án lựa chọn đúng nhất.
     Câu 1:  Cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là 2n + 1 là
  1. thể  1 nhiễm.             B. thể 3 nhiễm.                      C. thể tam bội            .           D. thể tứ bội.      
     Câu 2: Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa:
A. Các cá thể khác loài.                                                 B. Các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
C. Hoa đực và hoa cái trên cùng một cây                   D. Các cá thể được sinh ra từ một cặp bố mẹ
Câu 3: Một số dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể:
A mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit.                    B. mất, lặp, thêm một cặp nuclêôtit.
     C. mất đoạn, thêm đoạn, thay thế 1 đoạn.                   D. mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn.         
    Câu 4: Để xác định kiểu gen của 1 cơ thể mang tính trạng trội nào đó là thuần chủng hay không người ta thường sử dụng: 
     A. phép lai phân tích.                                                     B. tự thụ phấn.
     C. giao phấn ngẫu nhiêu.                                                D. phương pháp phân tích các thế hệ lai.
   Câu 5: Trong chăn nuôi, người ta sử dụng phương pháp chủ yếu nào để tạo ưu thế lai?
     A. Giao phối gần                                                             C. Lai khác thứ
     B. Lai khác dòng                                                             D. Lai kinh tế
   Câu 6:  Lai kinh tế là:
    A. lai giữa 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai làm sản phẩm
    B. lai giữa 2 loài khác nhau rồi dùng con lai làm giống
   C. lai giữa 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai làm giống
   D. cho vật nuôi giao phối cận huyết qua một, hai thế hệ rồi dùng con lai làm sản phẩm
PHẦN B. TỰ LUẬN (8.5 điểm)
Câu 1: Ưu thế lai là gì? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì? (2 điểm)
Câu 2:  Một số bà con nông dân cho rằng tự thụ phấn và giao phối gần chỉ gây hậu quả xấu chứ không có vai trò gì trong sản xuất và chọn giống.
      Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết nhận định trên đúng hay sai? Giải thích? (2,5 điểm)
Câu 3: Kĩ thuật gen là gì? Gồm những khâu cơ bản nào? Vì sao nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại (2.5 điểm)
Câu 4: Công nghệ tế bào là gì? Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào? (1.5 điểm)
Hết
Học sinh làm bài và nộp tại trường vào lúc 8h ngày 31 tháng 3 năm 2020
 
 
 
     
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 

Tác giả bài viết: Cô Nhàn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật