14:58 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ KIỂM TRA trong thời gian nghỉ dịch » Sinh học

KT sinh học 7

Thứ ba - 17/03/2020 21:36
KT sinh học 7

KT sinh học 7


Trường THCS Xuân Hòa                                KIỂM TRA 45 PHÚT
Lớp 7/….                                                            MÔN SINH HỌC
Tên…………………………….
 
ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GV
 
 
 
 
ĐỀ 1
I- TRẮC NGHIỆM: (1,5 đ) Chọn câu trả lời đúng
1.Loài động vật nguyên sinh gây bệnh cho người là
   A- trùng roi          B- trùng giày             C- trùng biến hình     D- trùng kiết lị
2.Trùng roi xanh sinh sản bằng cách nào?
   A- Phân đôi theo chiều ngang.             B- Phân đôi theo chiều dọc.
   C- Tiếp hợp.                                         D- Ghép đôi.
3.Động vật nguyên sinh là những động vật
   A- cơ thể chỉ là một tế bào                  
   B- cơ thể là một tế bào nhưng đảm nhận chức năng của một cơ thể sống
   C- cơ thể đa bào
   D- sống tự dưỡng và dị dưỡng
4.Đa số động vật ngành ruột khoang sống ở
   A- sông              B- suối           C- ao hồ           D- biển
5.Thành cơ thể của thủy tức gồm
   A- một tế bào     B- một lớp tế bào        c- hai tế bào       D- hai lớp tế bào
6.Sán lá gan sống kí sinh có bộ phận nào bị tiêu giảm?
   A- Mắt và lông bơi.      B- Ruột.          C- Cơ quan sinh dục.   D- Giác bám.
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6
Trả lời            
 
II- TỰ LUẬN: ( 8,5đ)
Câu 1: (2,5đ) Vẽ sơ đồ vòng đời phát triển của giun đũa. Dựa vào vòng đời, em hãy đề ra biện pháp phòng tránh nhiễm giun ở người?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Câu 2: (2đ) Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: (2đ) Kể tên một số động vật ruột khoang mà em biết? Chúng có đặc điểm chung gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: (1đ) Nêu vai trò của ngành thân mềm?  Cho ví dụ mimh họa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1đ) Nêu các biện pháp phòng chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Trường THCS Xuân Hòa                                KIỂM TRA 45 PHÚT
Lớp 7/….                                                            MÔN SINH HỌC
Tên…………………………….
 
ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GV
 
 
 
 
ĐỀ 2
I- TRẮC NGHIỆM: (1,5 đ) Chọn câu trả lời đúng
1.Đa số động vật ngành ruột khoang sống ở
   A- sông              B- suối           C- ao hồ           D- biển
2.Loài động vật nguyên sinh gây bệnh cho người là
   A- trùng roi          B- trùng giày             C- trùng biến hình     D- trùng kiết lị
3.Sán lá gan sống kí sinh có bộ phận nào bị tiêu giảm?
   A- Mắt và lông bơi.      B- Ruột.          C- Cơ quan sinh dục.   D- Giác bám.
4.Động vật nguyên sinh là những động vật
   A- cơ thể chỉ là một tế bào                  
   B- cơ thể là một tế bào nhưng đảm nhận chức năng của một cơ thể sống
   C- cơ thể đa bào
   D- sống tự dưỡng và dị dưỡng
5.Thành cơ thể của thủy tức gồm
   A- một tế bào     B- một lớp tế bào        c- hai tế bào       D- hai lớp tế bào
6.Trùng roi xanh sinh sản bằng cách nào?
   A- Phân đôi theo chiều ngang.             B- Phân đôi theo chiều dọc.
   C- Tiếp hợp.                                         D- Ghép đôi.
 
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6
Trả lời            
 
II- TỰ LUẬN: ( 8,5đ)
Câu 1: (2,5đ) Vẽ sơ đồ vòng đời phát triển của sán lá gan. Dựa vào vòng đời, em hãy đề ra biện pháp phòng tránh nhiễm giun ở người?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Câu 2: (2đ) Nêu đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: (2đ) Kể tên một số động vật nguyên sinh mà em biết? Chúng có đặc điểm chung gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: (1đ) Nêu vai trò của lớp sâu bọ?  Cho ví dụ mimh họa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1đ) Nêu các biện pháp phòng chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường THCS Xuân Hòa

                               TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA       Địa chỉ : ấp 3 Xã Xuân Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh ĐỒng Nai                        ...

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật