13:02 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP trong thời gian tạm nghỉ dịch » Lịch sử

lịch sử 9

Thứ sáu - 06/03/2020 23:50
lịch sử 9

lịch sử 9

các em hãy ôn tập cho tốt nhé
 
                                 ĐỀ CƯƠNG SỬ 9 HKI 2019- 2020


Câu 1. Liên Xô:
a- Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh 1945-1950.
 Đất nước Xô viết bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề:Kinh tế chậm lai 10 năm
Thực hiện và hoàn thành thắng lợi KH 5 năm lần thứ tư (1946-1950) .
 Công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.
         b. Tiếp tục xây dựng CSVC - KT của CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX).
                - SX CN bình quân hằng năm tăng 9,6%, là cường quốc CN thứ 2 TG (sau Mỹ);
                - Là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của con người (năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo; năm 1961, phóng tàu “Phương Đông” đưa con người lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất).
+ Về đối ngoại: chủ trương duy trì hòa bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.
Câu 2.  Các  nước Đông Nam Á:
       a/ Tình hình chung
 + Trước năm 1945, các nước Đông Nam Á, trừ Thái Lan, đều là thuộc địa của thực dân phương Tây.
-Sau năm 1945 .nhân dân nhiều nước  nổi dậy giành chính quyền như ở In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào .Đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX, hầu hết các nước đã giành được độc lập.
-Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, Đông Nam Á  căng thẳng, do sự can thiệp Mĩ,  thành lập khối quân sự SEATO (1954) nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của CNXH và phong trào giải phóng dân tộc; tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam.
      b/Tổ chức ASEAN: Hoàn cảnh thành lập, thành tựu đạt được.
 Hoàn cảnh thành lập: Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á thấy rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài...
-Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Xin-ga-po).
 Thành tựu:-7/1995 Việt Nam gia nhập vào tổ chức ASEAN.
- Đến nay đã phát triển thành 10 nước. Kinh tế các nước có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được sự tăng trưởng cao: Xingapo tăng 12%/năm là con rồng Châu Á, Thái lan tăng 11,4%/năm, ASEAN   ngày càng có uy tín với những hợp tác kinh tế (AFTA, 1992) .Diễn đàn khu vực ARF, 1994,với sự tham gia của nhiều nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mĩ, Ấn Độ,...
Câu 3. Các nước châu Phi: tình hình chung.
- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở châu Phi, sớm nhất là ở Bắc Phi./1953  cộng hòa Ai Cập ra đời. Nhân dân An-giê-ri cũng tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành độc lập (1954 - 1962). Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”, với 17 nước tuyên bố độc lập.
-Các nước châu Phi bắt tay vào xây dựng đất nước và đã thu được nhiều thành tích. Tuy nhiên, châu Phi vẫn nằm trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu, thậm chí diễn ra các cuộc xung đột, nội chiến đẫm máu.
- Để hợp tác, giúp đỡ nhau khắc phục xung đột và nghèo đói, tổ chức thống nhất châu Phi được thành lập, nay gọi là Liên minh châu Phi AU
Câu 4. Các nước Mỹ La tinh: Cuba hòn đảo anh hùng.
+ Phong trào cách mạng Cu-ba (1945 đến nay)
            - Khởi đầu từ cuộc tấn công vũ trang của 135 thanh niên yêu nước vào pháo đài Môn-ca-đa ngày 26/07/1953, nhân dân Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tiến hành cuộc đấu tranh nhằm lật đổ chính quyền thân Mĩ. Ngày 1/1/1959, CM Cuba thắng lợi.
            - Sau CM, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp của TB nước ngoài, xây dựng chính quyền cách mạng, thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục, y tế,… Bộ mặt đất nước thay đổi căn bản .
            - Nhân dân Cu-ba  đã kiên cường, vượt qua những chính sách phá hoại, bao vây, cấm vận về kinh tế của Mĩ,  vẫn đứng vững và tiếp tục đạt được những thành tích mới.
Câu 5. Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh.
            - Nhằm mưu đồ thống trị thế giới, Mĩ đề ra “Chiến lược toàn cầu” với mục tiêu chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đàn áp phong trào công nhân và dân chủ, thành lập các khối quân sự NATO ,SEATO…gây chiến tranh xâm lược Triều tiên ,Việt nam….
 
Câu 6. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh
-Từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ, được coi là “sự phát triển thần kì”... Cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật Bản trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính trên thế giới.Vươn lên đứng thứ 2 trong thế giới tư bản. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp 15% năm. Nông nghiệp cung cấp hơn 80% nhu cầu trong nước. Thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 2 trên thế giới
Nguyên nhân
  • Điều kiện quốc tế thuận lợi, áp dụng thành tựu KH-Kt trên thế giới
  • Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật
  • Hệ thống tổ chức, quản lí có hiệu quả của các công ti, xí nghiệp Nhật
  • Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển
  • Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật
+ Trong thập kỉ 90, kinh tế Nhật bị suy thoái kéo dài
Câu 7.  Sự liên kết khu vực ở các nước Tây Âu: thành tựu đạt được.
Nguyên nhân :Có chung nền văn minh, KT không  khác biệt nhau lấm. Muốn thoát khỏi sự  lệ thuộc vào Mỹ.
Thành tựu đạt được. 4/1951: Cộng đồng than thép Châu Âu được thành lập gồm 6 nước: Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.
- 3/1957: Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và " Cộng đồng kinh tế Châu Âu" (EEC)
- 7/1967: Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời trên cơ sở sáp nhập ba cộng đồng trên.
- 12/1991: Hội nghị Ma-a-tơ-ric quyết định đổi tên là liên minh Châu Âu (EU).
 Ngày 1-1-1999, đồng tiền chung châu Âu được phát hành  là đồng ơrô (EURO)
Là liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới có tổ chức chặt chẽ với 28 thành viên, trở thành một trong 3 trung tâm kinh tế -tài chính của thế giới .Hiện nay mở rộng sang đối ngoại và an ninh.
Câu 8. Sự hình thành trật tự thế giới mới.
 Cuối chiến tranh TG thứ 2: Liên Xô, Anh, Mĩ đã họp Hội nghị tại I - an - ta từ  ngày  4 đến - 11/2/1945 .Thông qua các quyết định phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á giữa Liên Xô  và Mĩ.
-Những thỏa thuận trên đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới,gọi là Trật tự  hai cực I-an-ta, do Mỹ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực
Câu 9. Cuộc cách mạng Khoa học- kỹ thuật: Thành tựu, ý nghĩa, tác động.
*Thành tựu
- Khoa học cơ bản như Toán học, Vật lí, Hóa học và Sinh học (cừu đô-li ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính, bản đồ gen người,...).
-Công cụ sản xuất mới như: máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động,..
-Nguồn năng lượng mới  như: năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió,...
-Vật liệu mới như: pôlime (chất dẻo), những vật liệu siêu bền, siêu nhẹ, siêu dẫn, siêu cứng,...
-Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp: điện khí hóa,tạo ra giống cây trồng mới, thuốc tăng trưởng….
-Giao thông vận tải và thông tin liên lạc (máy bay siêu thanh, tàu siêu tốc, mạng In-ter-net, điện thoai di động...).
-Du hành vũ trụ.  Vệ tinh nhân tạo (1957), bay vào vũ trụ (1961), đặt chân lên mặt trăng (1969).
 *Ý nghĩa và tác động
 - tích cực:  những bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người. Đưa đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.
-Hậu quả tiêu cực
            -  Chế tạo ra các loại vũ khí hủy diệt; khai thác cạn kiệt tài nguyên, hủy diệt và làm ô nhiễm môi trường sinh thái; những tai nạn lao động và giao thông; các loại dịch, bệnh mới,... Trong đó hậu quả tiêu cực lớn nhất là cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, sinh thái
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: ôn tập

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật