13:38 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ KIỂM TRA trong thời gian nghỉ dịch » Lịch sử

KT lịch sử 7 và 9

Thứ sáu - 20/03/2020 22:52
KT lịch sử 7 và 9

KT lịch sử 7 và 9

KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 7(1)


A/Phần trắc nghiệm: ( 4 đ)
 Câu 1.  Lực lượng lao động chủ yếu trong lãnh địa là
 1. lãnh chúa.                                               C. nô lệ.    
 2. nông nô.                                                  D. thương nhân.  
Câu 2. Vì sao người  nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp tư bản?
 1. Họ thấy vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn.
 2. Họ bị tư bản và phong kiến cướp ruộng đất.
 3. Họ không muốn lao động trong các lãnh địa.
 4. Phù hợp với khả năng lao động của họ.
Câu 3. Bốn phát minh quan trọng mà Trung Quốc đóng góp cho nền khoa học thế giới là
 1. giấy, kĩ thuật in, đóng thuyền, thuốc súng.           C. giấy, kĩ thuật in, la bàn, dệt.
 2. giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng.                    D.giấy, đóng thuyền, thuốc súng, dệt
Câu 4. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là
 1. địa chủ và nông dân lĩnh canh.                                   C. địa chủ và nông nô.
B     lãnh chúa phong kiến và nông dân lĩnh canh.            D. lãnh chúa phong kiến và nông nô.
Câu 5.Vì sao sản xuất nông nghiệp dưới thời Đường được phát triển?
 1. Chia lại ruộng đất công.                                            C. Thực hiện chế độ quân điền.
 2. Khuyến khích phát triển ruộng đất tư.                      D. Tăng cường khẩn hoang.
Câu 6.Từ nửa sau thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX, tình hình khu vực Đông Nam Á có đặc điểm gì?
 1. Hình thành các quốc gia phong kiến dân tộc.            C. Các quốc gia phong kiến dân tộc phát triển thịnh đạt.
 2.  Các quốc gia phong kiến dân tộc bị suy thoái.        D. Đông Nam Á bị thực dân phương Tây xâm lược.
Câu 7. Việc Ngô Quyền quyết định bỏ chức Tiết Độ Sứ thể hiện
 1. quyền độc lập tự chủ, khẳng định chủ quyền dân tộc.
 2. nước ta phụ thuộc vào phong kiến phương Bắc.
 3. sức mạnh của dân tộc ta.
 4. uy quyền của Ngô Quyền.
Câu 8: Đinh Bộ Lĩnh đặt tên nước là
 1. Đại Việt.                   B. Đại Cồ Việt.              C. Đại Ngu.          D. Đại Nam.
Câu 9: Chính sách ngụ binh ư nông là
 1.  cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng, thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất.
 2. quân sĩ nhận ruộng sản xuất.
 3. quân sĩ sản xuất nộp sản phẩm không phải đi lính.
 4. quân sĩ chỉ cần nộp tiền không phải đi lính.
Câu 10: Nhà Lý ban hành bộ luật
 1. Hình Thư                  B. Hình luật                             C. Hình văn.                  D. Hoàng Triều Luật lệ.
Câu 11. Tại sao quân Tống bị chặn ở bờ Bắc sông Như Nguyệt?
 1. Quân ta có tướng giỏi Lý Thường Kiệt chỉ huy.
 2. Bị quân ta chặn đánh ở cửa ải biên cương.
 3. Có phòng tuyến bờ nam sông Như Nguyệt rất kiên cố.
 4. Quân Tống ốm đau, bệnh tật do thiếu lương thực và không hợp thời tiết.
Câu 12. Trước âm mưu xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt có chủ trương gì?
 1. Tổng động viên nhân dân chuẩn bị đón đánh quân xâm lược.
 2. Cho quân đóng các  vị trí xung yếu gần biên giới.
 3. Tích cực luyện tập quân sĩ.
 4. Đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc.
Câu 13. Dưới thời Tần một công trình phòng ngự nổi tiếng của nhân dân Trung Quốc được xây dựng có tên gọi là gì?
 1. Vạn Lí Trường thành.                            C. Tử Cấm Thành.
 2. Ngọ Môn.                                             D. Lũy Trường Dục.
Câu 14. “ Vua chỉ biết đục khoét nhân dân để sống xa hoa, trụy lạc. Còn những người nông dân và thợ thủ công thì không phải nộp tô, thuế nặng nề mà còn bị đi lính, đi phu, xây dựng nhiều công trình đồ sộ, tốn kém như Cố cung ở Bắc Kinh”. Đó là tình hình xã hội phong kiến Trung Quốc triều đại nào?
 1. Cuối thời Tần- Hán.                     B. Cuối thời Đường.
 2. Cuối thời Tống- Nguyên.                       D. Cuối thời Minh- Thanh.
Câu 15.Vì sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa với quân Tống .
 1. đoàn kết, tránh xung đột.                      C. giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
 2. mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa.   D. Giữ thể diện cho nhà Tống
Câu 16: Nhà Tống tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt để
 1. trả thù Đại Việt.                                     C. xâm chiếm Đại Việt trở thành nước lệ thuộc.
 2. giải quyết những khó khăn trong nước. D. làm bàn đạp tấn công Chăm-pa.
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
          B. Phần tự luận: ( 6 đ)
         Câu 1: Cách đánh giặc sáng tạo và độc đáo của Lí Thường Kiệt thể hiện ở những điểm nào?( 2 đ)
         Câu 2: Nêu cơ sở kinh tế- xã hội của xã hội phong kiến phương Đông.(2 đ)
         Câu 3: Ngô Quyền  và Đinh Bộ Lĩnh có công lao gì đối với dân tộc ta trong buổi đầu độc lập?( 2 đ)
   
KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 7 (2)
A/Phần trắc nghiệm: ( 4 đ)
   Chọn câu đúng nhất trong các câu sau
Câu 1: Đinh Bộ Lĩnh đặt tên nước là
 1. Đại Việt.                   B. Đại Cồ Việt.              C. Đại Ngu.          D. Đại Nam.
Câu 2: Chính sách ngụ binh ư nông là
 1.  cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng, thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất.
 2. quân sĩ nhận ruộng sản xuất.
 3. quân sĩ sản xuất nộp sản phẩm không phải đi lính.
 4. quân sĩ chỉ cần nộp tiền không phải đi lính.
Câu 3: Nhà Lý ban hành bộ luật
 1. Hình Thư                  B. Hình luật                             C. Hình văn.                  D. Hoàng Triều Luật lệ.
Câu 4. Tại sao quân Tống bị chặn ở bờ Bắc sông Như Nguyệt?
 1. Quân ta có tướng giỏi Lý Thường Kiệt chỉ huy.
 2. Bị quân ta chặn đánh ở cửa ải biên cương.
 3. Có phòng tuyến bờ nam sông Như Nguyệt rất kiên cố.
 4. Quân Tống ốm đau, bệnh tật do thiếu lương thực và không hợp thời tiết.
Câu 5. Trước âm mưu xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt có chủ trương gì?
 1. Tổng động viên nhân dân chuẩn bị đón đánh quân xâm lược.
 2. Cho quân đóng các  vị trí xung yếu gần biên giới.
 3. Tích cực luyện tập quân sĩ.
 4. Đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc.
Câu 6. Dưới thời Tần một công trình phòng ngự nổi tiếng của nhân dân Trung Quốc được xây dựng có tên gọi là gì?
 1. Vạn Lí Trường thành.                            C. Tử Cấm Thành.
 2. Ngọ Môn.                                              D. Lũy Trường Dục.
Câu 7. “ Vua chỉ biết đục khoét nhân dân để sống xa hoa, trụy lạc. Còn những người nông dân và thợ thủ công thì không phải nộp tô, thuế nặng nề mà còn bị đi lính, đi phu, xây dựng nhiều công trình đồ sộ, tốn kém như Cố cung ở Bắc Kinh”. Đó là tình hình xã hội phong kiến Trung Quốc triều đại nào?
 1. Cuối thời Tần- Hán.                     B. Cuối thời Đường.
 2. Cuối thời Tống- Nguyên.                       D. Cuối thời Minh- Thanh.
Câu 8.Vì sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa với quân Tống .
 1. đoàn kết, tránh xung đột.                      C. giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
 2. mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa.   D. Giữ thể diện cho nhà Tống
Câu 9: Nhà Tống tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt để
 1. trả thù Đại Việt.                                     C. xâm chiếm Đại Việt trở thành nước lệ thuộc.
 2. giải quyết những khó khăn trong nước. D. làm bàn đạp tấn công Chăm-pa.
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
 Câu 10: Xã hội phong kiến châu Âu bắt đầu hình thành vào khoảng thời gian nào?
     A. Thế kỉ IV.                                                B. Thế kỉ V.
     C. Thế kỉ VI.                                                 D. Trước công nguyên.
Câu 11: Hai giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến châu Âu là:
     A. Quý tộc và nô lệ.                                 B. Chủ nô và nông dân. 
     C. Chủ nô và nô lệ.                                   D. Lãnh chúa và nông nô.
Câu12: Lãnh địa phong kiến:
     A. Là vùng đất mà quý tộc chiếm được để xây dinh thự.
     B. Là vùng đất rộng lớn của riêng lãnh chúa.
     C. Là vùng đất của lãnh chúa và nông nô.
     D. Là vùng đất của địa chủ để sản xuất.
Câu 13: Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí ở thế kỉ XV:
   A. Muốn thám hiển những vùng đất mới.
   B. Giai cấp tư sản châu Âu cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu, thị trường.
   C. Thăm dò sự phát triển của các dân tộc trên thế giới.
   D. Nghiên cứu địa chất.
Câu 13: Giai cấp tư sản châu Âu được hình thành từ những tầng lớp:
   A. Nông dân.    B. Lãnh chúa phong kiến.
   C. Chủ xưởng, chủ đồn điền, thương nhân.
   D. Địa chủ phong kiến.
Câu 14: Chính sách đối ngoại nổi bật nhất của các triều đại phong kiến Trung Quốc:
  A. Buôn bán với nhiều nước.        
  B. Mở rộng bờ cõi bằng vũ lực.
  C. Giao lưu văn hoá.
  D. Buôn bán và giao lưu văn hoá.
Câu 15:  Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất ?
  A. Triều đại phong kiến nhà Tần.
  B. Triều đại phong kiến nhà Đường.
  C. Triều đại phong kiến nhà Minh.
  D. Triều đại phong kiến nhà Thanh.
Câu 16: Quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu có đặc điểm gì?
  A. Hình thành muộn, phát triển nhanh,  kết thúc sớm, nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản.
  B. Hình thành sớm, phát triển nhanh, kết thúc sớm, nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản.
  C. Hình thành muộn, phát triển nhanh, kết thúc muộn.
  D. Hình thành sớm, phát triển muộn, kết thúc chậm.
  D. Nghề nông trồng lúa và chăn nuôi gia súc.
          B. Phần tự luận: ( 6 đ)
Câu 1 :  Hoàn thành bảng sau ? ( 3 đ)
Triều đại Thời gian Tên nước Kinh đô Tên vua đầu tiên
Ngô        
Đinh        
Tiền – Lê        
       
 
Câu 2 : Trình bày về  sự thành lập nhà Lý . ( 2 đ) 
Câu 3: Em hãy cho biết cách đánh giặc độc đáo ,mưu trí ,đầy sáng tạo của Lý Thường Kiệt. (1đ
 
KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN LỊCH SỬ (lớp 9 –Đ1)
 1. Phần trắc nghiệm ( 4 điểm)
Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
 1. Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là ai?
A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.
B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.
D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng             
 2. Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất:
A. một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu
B. một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.
C. một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu.
B. một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu Âu
3. 3 nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập sau CTTG II là:
A. Việt Nam , Lào ,Xin-ga-po                   
B. Lào, Xin-ga-po ,In-đô-nê- xia.
C. Xin-ga-po, In-đô-nê-xia,Việt Nam       
D. In-đô-nê- xia.Việt Nam .Lào
4/ Nước giữ vai trò đặt biệt quan trọng trong Hội đồng Tương trợ kinh tế là
 A. Liên Xô            B.Việt Nam                         C. Cu Ba                         D. CHDC Đức
5. Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực KHKT là:
A. chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
B. nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
C. chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng
D. chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ
6 . Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian:
A. 7/ 1994.                   B. 4/ 1994.                  C. 7/ 1995.                     D. 7/ 1996..
7. Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là:
A. Nen-Xơn Man-đê-la   B. Kô-phi An-nan  C.Phi-đen Ca-xrơ-rô   D. Mác-tin Lu-thơ
8.Mở đầu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang giành chính quyền ở CuBa là :
A.cuộc tấn công vào pháo đài Môncađa năm 1953
B.Phi-đen Ca-xrơ-rô sang Mê-hi-cô
C.Phi-đen Ca-xrơ-rô trở về nước
D.Phi-đen Ca-xrơ-rô lập căn cứ ở Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra
9. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là :
A.từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
B.nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh.
C.sự ra đời của khối ASEAN.
D.ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.
10. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập 107 sự tham gia của 5 nước nào?
a. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan
B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a
D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a
 11. Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?.
A. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch.
B.Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.
C. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự.
D.Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục
12.Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?
A. "Đại lục mới trỗi dậy”       C. Đại lục công nghiệp mới
B. "Đại lục bùng cháy"          D. Đại lục phát triển
13.Câu nào  không đúng chính sách đối ngoại của Liên Xô ?
A. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.
B. Đi đầu và đấu tranh cho nền hoà bình, an ninh thế giới.
C. Giúp đỡ, ủng hộ các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới.
D.Chỉ quan hệ với các nước Đông Âu
14.Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?
A. Nhà nước Liên bang tê liệt                                          
B. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập
C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.
D. Ngảy 25/12/1991,lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
15 .Năm 1960 gọi là “Năm châu Phi”vì:
A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi    
B. Năm Ai Cập giành độc lập
C .Có 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập            
D. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập
16.Câu nào không đúng với nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) :
A. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến.
B. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
D. Thu hồi Hồng kong và Ma Cao
B.Tự luận ( 6 điểm)
1/Tình hình ÑNAÙ tröôùc vaø sau chieán tranh TG  II nhö theá naøo?(1,5đ)
2/Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN như thế nào ?Từ khi thành lập đến nay ASEAN đã có những thàn tựu nổi bật gì ? Em biết gì về mối quan hệ VN với ASEAN(2,5 đ)
 1. 3/ Cuoäc ñaáu tranh choáng cheá ñoä phaân bieät chuûng toäc ôû Công hòa Nam Phi ñaõ diễn ra và ñaït ñöôïc nhöõng thaéng  lôïi như thế nào ?Em biết gì về Nen-Xơn Man-đê-la?(2,5 đ))Phần trắc nghiệm ( 4 điểm)
Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
 1. Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là ai?
A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.
B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.
D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng             
 2. Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất:
A. một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu
B. một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.
C. một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu.
B. một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu Âu
3. 3 nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập sau CTTG II là:
A. Việt Nam , Lào ,Xin-ga-po                   
B. Lào, Xin-ga-po ,In-đô-nê- xia.
C. Xin-ga-po, In-đô-nê-xia,Việt Nam       
D. In-đô-nê- xia.Việt Nam .Lào
4/ Nước giữ vai trò đặt biệt quan trọng trong Hội đồng Tương trợ kinh tế là
 A. Liên Xô            B.Việt Nam                         C. Cu Ba                         D. CHDC Đức
5. Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực KHKT là:
A. chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
B. nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
C. chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng
D. chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ
6 . Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian:
A. 7/ 1994.                   B. 4/ 1994.                  C. 7/ 1995.                     D. 7/ 1996..
7. Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là:
A. Nen-Xơn Man-đê-la   B. Kô-phi An-nan  C.Phi-đen Ca-xrơ-rô   D. Mác-tin Lu-thơ
8.Mở đầu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang giành chính quyền ở CuBa là :
A.cuộc tấn công vào pháo đài Môncađa năm 1953
B.Phi-đen Ca-xrơ-rô sang Mê-hi-cô
C.Phi-đen Ca-xrơ-rô trở về nước
D.Phi-đen Ca-xrơ-rô lập căn cứ ở Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra
9. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là :
A.từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
B.nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh.
C.sự ra đời của khối ASEAN.
D.ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.
10. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập 107 sự tham gia của 5 nước nào?
a. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan
B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a
D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a
 11. Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?.
A. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch.
B.Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.
C. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự.
D.Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục
12.Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?
A. "Đại lục mới trỗi dậy”       C. Đại lục công nghiệp mới
B. "Đại lục bùng cháy"          D. Đại lục phát triển
13.Câu nào  không đúng chính sách đối ngoại của Liên Xô ?
A. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.
B. Đi đầu và đấu tranh cho nền hoà bình, an ninh thế giới.
C. Giúp đỡ, ủng hộ các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới.
D.Chỉ quan hệ với các nước Đông Âu
14.Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?
A. Nhà nước Liên bang tê liệt                                          
B. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập
C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.
D. Ngảy 25/12/1991,lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
15 .Năm 1960 gọi là “Năm châu Phi”vì:
A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi    
B. Năm Ai Cập giành độc lập
C .Có 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập            
D. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập
16.Câu nào không đúng với nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) :
A. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến.
B. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
D. Thu hồi Hồng kong và Ma Cao
B.Tự luận ( 6 điểm)
1/Tình hình ÑNAÙ tröôùc vaø sau chieán tranh TG  II nhö theá naøo?(1,5đ)
2/Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN như thế nào ?Từ khi thành lập đến nay ASEAN đã có những thàn tựu nổi bật gì ? Em biết gì về mối quan hệ VN với ASEAN(2,5 đ)
3/ Cuoäc ñaáu tranh choáng cheá ñoä phaân bieät chuûng toäc ôû Công hòa Nam Phi ñaõ diễn ra và ñaït ñöôïc nhöõng thaéng  lôïi như thế nào ?Em biết gì về Nen-Xơn Man-đê-la?(2,5 đ))
 
HỌ VÀ TÊN : …………………………..KIỂM TRA 45 PHÚT                 ĐỀ 2
Lớp 9 :…………                                         Môn lịch sử
Điểm Lời phê của giáo viên
 
 
 
 
TRẮC NGHIỆM :Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
1. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?
A. "Đại lục mới trỗi dậy    C. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất
B. "Đại lục bùng cháy"          D. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy"
2.Tội ác lớn nhất của chủ nghĩa A-pác-thai ở châu Phi là gì?
A. Bóc lột tàn bạo người da đen                      
B. Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi.
C. Tước quyền tự do của người da đen.                   
 D. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen.
3. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, các nước châu Phi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do :
A. xung đột nội chiến đẫm máu giữa các bộ tộc, sắc tộc.Sự bùng nổ dân số, đói nghèo, bệnh tật, nợ nần chồng chất.
B. sự xâm nhập, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới.
C, các nước đế quốc bao vây kinh tế và chống phá về chính trị.
D. bọn phản động trong nước phá hoại cách mạng.
4. Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Liên Xô như thế nào?
A.  Nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.    
B.  Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhanh chóng.
C.  Nền kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng.                
D. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhảy vọt.       
5/ Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, các nước châu Phi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do :
a. xung đột nội chiến đẫm máu giữa các bộ tộc, sắc tộc.Sự bùng nổ dân số, đói nghèo, bệnh tật, nợ nần chồng chất.
B. Sự xâm nhập, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới.
C, Các nước đế quốc bao vây kinh tế và chống phá về chính trị.
D. Bọn phản động trong nước phá hoại cách mạng.
6.Câu nào  không đúng chính sách đối ngoại của Liên Xô ?
A. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.
B. Đi đầu và đấu tranh cho nền hoà bình, an ninh thế giới.
C. Giúp đỡ, ủng hộ các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới.
D.Chỉ quan hệ với các nước Đông Âu
 
7.Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?
A. Nhà nước Liên bang tê liệt                                          
B. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập
C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.
D. Ngảy 25/12/1991,lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
8 .Năm 1960 gọi là “Năm châu Phi”vì:
A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi    
B. Năm Ai Cập giành độc lập
C .Có 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập            
D. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập
9. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm:
A. 1945                                B. 1947                        C. 1949                     D. 1951
10.Câu nào không đúng với nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) :
A. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến.
B. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
D. Thu hồi Hồng kong và Ma Cao
11. 3 nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập sau CTTG II là:
A. Việt Nam , Lào ,Xin-ga-po                   
B. Lào, Xin-ga-po ,In-đô-nê- xia.
C. Xin-ga-po, In-đô-nê-xia,Việt Nam       
D. In-đô-nê- xia.Việt Nam .Lào
12/ Nước giữ vai trò đặt biệt quan trọng trong Hội đồng Tương trợ kinh tế ( SEV ) là
 A. Liên Xô                                        B.Việt Nam                  
C. Cu Ba                                           D. CHDC Đức
13. Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực KHKT là:
A. chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
B. nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
C. chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng
D. chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ
14 . Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian:
A. 7/ 1994.                   B. 4/ 1994.                  C. 7/ 1995.                     D. 7/ 1996..
15. Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là:
A. Nen-Xơn Man-đê-la   B. Kô-phi An-nan   C. Phi-đen Ca-xrơ-rô         D. Mác-tin Lu-thơ King
16.Mở đầu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang giành chính quyền ở CuBa là :
A.Cuộc tấn công vào pháo đài Môncađa năm 1953
B.Phi-đen Ca-xrơ-rô sang Mê-hi-cô
C.Phi-đen Ca-xrơ-rô trở về nước
D.Phi-đen Ca-xrơ-rô lập căn cứ ở Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra
Chọn câu đúng phần trắc nghiệm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                               
 
II/ TỰ LUẬN
1/. Nêu những thành tựu cơ bản về phát triển kinh tế , KHKT và đối ngoại của Liên Xô từ 1950 đến 1970 của thế kỷ XX?
2/ Hoan cảnh ra đời ,sự thành lập,mục tiêu của tổ chức ASEAN.Việt Nam gia nhập vào ASEAN khi nào ? Tại sao nói đây là thời cơ và thách thức của Việt Nam?
3/Tại sao nói  cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa  đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba? Những sự kiện chứng tỏ mối quan hệ hữu  nghị của lãnh tụ Phi-đen-Cax-tơ-rô và nhân dân Cu-ba  với nhân dân Việt Nam.
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
HỌ VÀ TÊN : …………………………..KIỂM TRA 45 PHÚT                 ĐỀ 2
Lớp 9 :…………                                         Môn lịch sử
Điểm Lời phê của giáo viên
 
 
 
 
TRẮC NGHIỆM :Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
 1. Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là ai?
A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.
B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.
D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng             
 2. Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất:
A. một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu
B. một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.
C. một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu.
B. một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu Âu
3. 3 nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập sau CTTG II là:
A. Việt Nam , Lào ,Xin-ga-po                   
B. Lào, Xin-ga-po ,In-đô-nê- xia.
C. Xin-ga-po, In-đô-nê-xia,Việt Nam       
D. In-đô-nê- xia.Việt Nam .Lào
4/ Nước giữ vai trò đặt biệt quan trọng trong Hội đồng Tương trợ kinh tế là
 A. Liên Xô            B.Việt Nam                         C. Cu Ba                         D. CHDC Đức
5. Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực KHKT là:
A. chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
B. nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
C. chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng
D. chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ
6 . Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian:
A. 7/ 1994.                   B. 4/ 1994.                  C. 7/ 1995.                     D. 7/ 1996..
7. Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là:
A. Nen-Xơn Man-đê-la   B. Kô-phi An-nan  C.Phi-đen Ca-xrơ-rô   D. Mác-tin Lu-thơ
8.Mở đầu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang giành chính quyền ở CuBa là :
A.cuộc tấn công vào pháo đài Môncađa năm 1953
B.Phi-đen Ca-xrơ-rô sang Mê-hi-cô
C.Phi-đen Ca-xrơ-rô trở về nước
D.Phi-đen Ca-xrơ-rô lập căn cứ ở Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra
9. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là :
A.từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
B.nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh.
C.sự ra đời của khối ASEAN.
D.ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.
10. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập 107 sự tham gia của 5 nước nào?
a. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan
B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a
D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a
 11. Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?.
A. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch.
B.Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.
C. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự.
D.Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục
12.Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?
A. "Đại lục mới trỗi dậy”       C. Đại lục công nghiệp mới
B. "Đại lục bùng cháy"          D. Đại lục phát triển
13.Câu nào  không đúng chính sách đối ngoại của Liên Xô ?
A. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.
B. Đi đầu và đấu tranh cho nền hoà bình, an ninh thế giới.
C. Giúp đỡ, ủng hộ các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới.
D.Chỉ quan hệ với các nước Đông Âu
14.Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?
A. Nhà nước Liên bang tê liệt                                          
B. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập
C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.
D. Ngảy 25/12/1991,lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
15 .Năm 1960 gọi là “Năm châu Phi”vì:
A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi    
B. Năm Ai Cập giành độc lập
C .Có 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập            
D. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập
16.Câu nào không đúng với nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) :
A. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến.
B. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
D. Thu hồi Hồng kong và Ma Cao
 
Chọn câu đúng phần trắc nghiệm
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                               
II/ TỰ LUẬN
1/Tình hình ÑNAÙ tröôùc vaø sau chieán tranh TG  II nhö theá naøo?
.........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN như thế nào ?Từ khi thành lập đến nay ASEAN đã có những thàn tựu nổi bật gì ? Em biết gì về mối quan hệ VN với ASEAN.
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3/ Cuoäc ñaáu tranh choáng cheá ñoä phaân bieät chuûng toäc ôû Công hòa Nam Phi ñaõ diễn ra và ñaït ñöôïc nhöõng thaéng  lôïi như thế nào ?Em biết gì về Nen-Xơn Man-đê-la?

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường THCS Xuân Hòa

                               TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA       Địa chỉ : ấp 3 Xã Xuân Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh ĐỒng Nai                        ...

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật