14:55 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ KIỂM TRA trong thời gian nghỉ dịch » Hóa học

KT hóa học 9

Thứ ba - 17/03/2020 21:34
KT hóa học 9

KT hóa học 9

Trường THCS Xuân Hòa                                        KIỂM TRA 15 PHÚT
Tên:………………..                                                  Môn: Hóa Học 9
Lớp : 9
(Lưu ý : các em làm bài xong nộp vào ngày thứ 5 ngày ngày 26/03/2020)
 
Điểm Nhận xét
   
 
 
MÃ ĐỀ H9.1
  1. TRẮC NGHIỆM ( 1,5 điểm)
  2. Câu 1: Cho phương trình hóa học sau: X + NaOH ® Na2CO3 + H2O.  X là
A. CO.                           B. NaHCO3.                  C. CO2.                          D. KHCO3.
Câu 2: Khối lượng kết tủa tạo ra, khi cho 21,2 gam Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2
A. 3,94 gam.                 B. 39,4 gam.                 C. 25,7 gam.                 D. 51,4 gam.
Câu 3: Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là
A. O, F, N, P.                B. F, O, N, P.                 C. O, N, P, F.                 D. P, N, O, F.
Câu 4: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần ?
A. K, Ba, Mg, Fe, Cu.                                        B. Ba, K, Fe, Cu, Mg.  
C. Cu, Fe, Mg, Ba, K.                                        D. Fe, Cu, Ba, Mg, K.
Câu 5: Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: Điện tích hạt nhân là 12+; có 3 lớp electron;lớp ngoài cùng có 2 electron, vậy trong bảng tuần hoàn, X là:
A. Magie.                      B. Canxi.                       C. Sắt.                            D. Nhôm.
Câu 6: Đốt hoàn toàn sắt trong 6,72  lít khí clo dư ở đktc thu được a gam muối. Giá trị của a là
A. 32,5.                         B. 3,25.                         C. 38,1.                         D. 3,81.
II. TỰ LUẬN( 8,5 điểm)
Câu 1( 2 đ): Viết tiếp các nguyên tố trong chu kì còn thiếu sau: (Viết trực tiếp vào bảng)
  I II III IV V VI VII VIII
1 1
 
            2
He
2 3
 
4
 
5
B
6 7
N
8 9
F
10
 
3 11
Na
12 13
Al
14
 
15
P
16
 
17
Cl
18
Câu 2 ( 3 đ): Viết phương trình hóa học.
 a/ H2SO4  + K2CO3                 b/ BaCl2 + K2CO3                 c/ NaHCO3 + KOH                             
Câu 3 ( 2 đ):
a/  Nêu hiện tượng và viết PTHH khi cho giấy quỳ tím vào bình đựng nước, sục khí CO2 vào sau đó đun nóng bình 1 thời gian .
b/  Phân biệt tính tan của các muối sau: K2CO3, BaCO3, Mg(HCO3)2, ZnCO3
Câu 4 ( 1,5 đ) : Hai nguyên tố X và Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các  nguyên tố hóa học và có tổng số điện tích hạt nhân là 17.
a. Xác định tên các nguyên tố X và Y
b. Cho biết vị trí của 2 nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
==============================================
 
KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA 9 – TỪ 17/3-30/3 /2020
 
 
Trường THCS Xuân Hòa                                        KIỂM TRA 15 PHÚT
Tên:………………..                                                  Môn: Hóa Học 9
Lớp : 9
 (Lưu ý : các em làm bài xong nộp vào ngày thứ 5 ngày ngày 26/03/2020)
 
Điểm Nhận xét
   
 
 
MÃ ĐỀ H9.2
  1. TRẮC NGHIỆM ( 1,5 điểm)
Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng  trực tiếp với dung dịch HCl và khí Cl2 cho cùng một loại muối ?
A. Cu                             B. Al                              C. Fe                              D. Ag
Câu 2: Dãy các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng
A. O; F; N; P.                B. F; O; N; P.                C. O; N; P; F.                D. P; N; O; F.
Câu 3: Dung dịch nào sau đây ăn mòn thủy tinh?
A. Dung dịch HNO3.                                          B. Dung dịch HF.
C. Dung dịch NaCl.                                           D. Dung dịch NaOH đặc.
Câu 4: Nguyên tố X ở chu kì 3 nhóm IA, điện tích hạt nhân của nguyên tố X là
A. Z = 13.                     B. Z = 10.                      C. Z = 12.                      D. Z = 11.
Câu 5: Khối lượng NaOH cần dùng để tác dụng hết với 120 gam SiO2 là:
A. 40 gam                     B. 80 gam                     C. 120 gam                   D. 160 gam
Câu 6: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở  trạng thái
A. lỏng và khí.             B. rắn và lỏng.             C. rắn và khí.               D. rắn, lỏng, khí.
II. TỰ LUẬN( 8,5 điểm)
Câu 1 ( 3 đ): Viết phương trình hóa học.
 a/ HCl + Na2CO3                            b/ CaCl2 + Na2CO3                 c/ KHCO3 + NaOH                             
Câu 2 ( 2 đ):
a/  Nêu hiện tượng và viết PTHH khi cho giấy quỳ tím vào bình đựng nước, sục khí CO2 vào sau đó đun nóng bình 1 thời gian .
b/  Phân biệt tính tan của các muối sau: Na2CO3, CaCO3, Ca(HCO3)2, MgCO3
Câu 3( 2 đ): Viết tiếp các nguyên tố trong chu kì còn thiếu sau (Viết trực tiếp vào bảng)
 
  I II III IV V VI VII VIII
1 1
H
            2
 
2 3
Li
4
 
5
B
6 7
N
8 9
 
10
 
3 11 12
Mg
13 14
Si
15
 
16
S
17 18
Ar
 
Câu 4 ( 1,5 đ) : Hai nguyên tố X và Y ở 2 chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các  nguyên tố hóa học và có tổng số điện tích hạt nhân là 20.
a. Xác định tên các nguyên tố X và Y
b. Cho biết vị trí của 2 nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường THCS Xuân Hòa

                               TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA       Địa chỉ : ấp 3 Xã Xuân Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh ĐỒng Nai                        ...

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật