14:43 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ KIỂM TRA trong thời gian nghỉ dịch » GDCD

KT GDCD 7 - Bộ đề 1

Thứ hai - 16/03/2020 10:03
KT GDCD 7 - Bộ đề 1

KT GDCD 7 - Bộ đề 1

có 3 đề ABC

ĐỀ A
Câu 1:
Nối các biểu hiện ở phần A sao cho phù hợp với các đức tính ở phần B.
A (biểu hiện) Nối cột A với cột B B (đức tính)
1, Lời nói ngắn gọn dễ hiểu.
2, Bỏ qua lỗi nhỏ của người khác.
3, Giúp bạn học yếu.
4, Không nói chuyện riêng trong lớp
1…………………….
2…………………….
3…………………….
4……………………
a, Đoàn kết tương trợ.
b, Kỉ luật.
c, Giản dị.
d, Khoan dung.
Câu 2 :
Em có nhận xét gì về tinh thần đoàn kết, tương trợ của các bạn trong lớp em. Theo em nếu các bạn trong lớp biết đoàn kết tương trợ thì sẽ có ý nghĩa gì ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 3 :
 Nêu các tiêu chuẩn của một gia đình văn hoá . Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hoá bằng cách nào ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 4 :
Kể tên 4 truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mà em biết ? Em thấy mình cần phải làm gì và không nên làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình,  dòng họ mình ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 5 :
Tình huống.
          Tan học, Nam vừa lấy được chiếc xe đạp và ra cổng trường lên xe chuẩn bị đi thì một bạn gái đi xe đạp không hiểu sao xô vào Nam bị ngã, đổ xe, cặp sách vung ra tung toé, quần áo bị vấy bẩn. Nam liền đứng dậy tát hai cái đau vào má bạn gái đó rồi bỏ đi.
          a, Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Nam?
          b, Nếu em là Nam, trong tình huồng đó, em sẽ cư xử như thế nào?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 
 

ĐỀ B
Câu 1:
Nối các biểu hiện ở phần A sao cho phù hợp với các đức tính ở phần B.
A (biểu hiện) Nối cột A với cột B B (đức tính)
1, Không nói chuyện riêng trong lớp
2, Bỏ qua lỗi nhỏ của người khác.
3, Giúp bạn học yếu.
4, Lời nói ngắn gọn dễ hiểu.
1………………………
2………………………
3………………………
4………………………
a, Đoàn kết tương trợ.
b, Kỉ luật.
c, Giản dị.
d, Khoan dung.
Câu 2 :
Kể tên 4 truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mà em biết . Nêu ý nghĩa của việc  giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 3 :
 Nêu các tiêu chuẩn của một gia đình văn hoá ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 4 :
Em có nhận xét gì về tinh thần đoàn kết, tương trợ của các bạn trong lớp em. Theo em nếu các bạn trong lớp biết đoàn kết tương trợ thì sẽ có ý nghĩa gì ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 5 :
Tình huống.
          Tan học, Nam vừa lấy được chiếc xe đạp và ra cổng trường lên xe chuẩn bị đi thì một bạn gái đi xe đạp không hiểu sao xô vào Nam bị ngã, đổ xe, cặp sách vung ra tung toé, quần áo bị vấy bẩn. Nam liền đứng dậy tát hai cái đau vào má bạn gái đó rồi bỏ đi.
          a, Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Nam?
          b, Nếu em là Nam, trong tình huồng đó, em sẽ cư xử như thế nào?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 
 
Trường THCS Xuân Hoà                                     

 ĐỀ C
Câu 1:
Nối các biểu hiện ở phần A sao cho phù hợp với các đức tính ở phần B.
A (biểu hiện) Nối cột A với cột B B (đức tính)
1, Bỏ qua lỗi nhỏ của người khác.
2, Lời nói ngắn gọn dễ hiểu.
3, Không nói chuyện riêng trong lớp
4, Giúp bạn học yếu.
1……………………..
2……………………..
3……………………..
4…………………….
a, Đoàn kết tương trợ.
b, Kỉ luật.
c, Giản dị.
d, Khoan dung.
Câu 2 :
Kể 4 việc làm của em thể hiện lòng tôn sư trọng đạo.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 3 :
 Nêu các tiêu chuẩn của một gia đình văn hoá ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 4 :
Em có nhận xét gì về tinh thần đoàn kết, tương trợ của các bạn trong lớp em. Theo em nếu các bạn trong lớp biết đoàn kết tương trợ thì sẽ có ý nghĩa gì ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 5 :
Tình huống.
          Tan học, Nam vừa lấy được chiếc xe đạp và ra cổng trường lên xe chuẩn bị đi thì một bạn gái đi xe đạp không hiểu sao xô vào Nam bị ngã, đổ xe, cặp sách vung ra tung toé, quần áo bị vấy bẩn. Nam liền đứng dậy tát hai cái đau vào má bạn gái đó rồi bỏ đi.
          a, Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Nam?
          b, Nếu em là Nam, trong tình huồng đó, em sẽ cư xử như thế nào?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 
 
 

ĐÁP ÁN
ĐỀ A
Câu 1 (2 điểm): Mỗi ý đúng 0,5 điểm.
          1- c                       2- d             3- a             4-b
Câu 2 (2 điểm):
          Học sinh nhận xét. (1 điểm)
 • Những biểu hiện tốt.
 • Những biểu hiện chưa tốt.
* ý nghĩa. (1 điểm)
+ Lớp sẽ có sức mạnh vượt qua khó khăn -> lớp tiến bộ.
+ Cá nhân: được mọi người yêu quý, có nhiều bạn, dễ hoà nhập, hợp tác với mọi người.
Câu 3 (2 điểm):
Tiêu chuẩn của một gia đình văn hoá. (1 điểm)
 • Xây dựng gia đình hoà thuận, tiến bộ, hạnh phúc, sinh hoạt văn hoá lành mạnh.
 • Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình.
 • Đoàn kết với xóm giềng.
 • Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
* Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách: (1 điểm)
Chăm ngoan, học giỏi, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, thương yêu anh chị em, không đua đòi ăn chơi, không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình.
Câu 4 (2 điểm):
 Kể tên 4 truyền thống tốt đẹp: (0,5 điểm)
          VD: làm thuốc, làm lược, hiếu học, hát chèo…
 • Nhiệm vụ của học sinh. (1,5 điểm)
+ Trân trọng, tự hào, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.
+ Sống trong sạch, lương thiện.
+ Không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ.
Câu 5 (2 điểm):
a, Việc làm của Nam là ích kỷ, không có lòng khoan dung. (1 điểm)
b, Học sinh đưa ra cách cư xử: (1 điểm)
- Nhắc nhở nhẹ nhàng bạn gái đó là lần sau phải đi cẩn thận kẻo xảy ra tai nạn đáng tiếc, sau đó bỏ qua cho bạn.
 
 

ĐÁP ÁN
ĐỀ B
Câu 1 (2 điểm): Mỗi ý đúng 0,5 điểm.
          1- b                       2- d             3- a             4-c
Câu 2 (2 điểm):
 Kể tên 4 truyền thống tốt đẹp: (1 điểm)
          VD: làm thuốc, làm lược, hiếu học, hát chèo…
 • ý nghĩa (1 điểm).
+ Cá nhân: Có thêm kinh nghiệm, sức mạnh.
+ Dân tộc: Làm phong phú truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc.
Câu 3 (2 điểm):
Tiêu chuẩn của một gia đình văn hoá.
-    Xây dựng gia đình hoà thuận, tiến bộ, hạnh phúc, sinh hoạt văn hoá lành mạnh.
 • Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình.
 • Đoàn kết với xóm giềng.
 • Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
Câu 4 (2 điểm):
          Học sinh nhận xét. (1 điểm)
 • Những biểu hiện tốt.
 • Những biểu hiện chưa tốt.
* ý nghĩa. (1 điểm)
+ Lớp sẽ có sức mạnh vượt qua khó khăn -> lớp tiến bộ.
+ Cá nhân: được mọi người yêu quý, có nhiều bạn, dễ hoà nhập, hợp tac với mọi người.
Câu 5 (2 điểm):
a, Việc làm của Nam là ích kỷ, không có lòng khoan dung. (1 điểm)
b, Học sinh đưa ra cách cư xử: (1 điểm)
- Nhắc nhở nhẹ nhàng bạn gái đó là lần sau phải đi cẩn thận kẻo xảy ra tai nạn đáng tiếc, sau đó bỏ qua cho bạn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN
ĐỀ C
Câu 1 (2 điểm): Mỗi ý đúng 0,5 điểm.
          1- d                       2- c             3- b             4-a
Câu 2 (2 điểm):
 • Học sinh có thể kể ra:
+ Nghe lời thầy, cô giáo.
+ Đến thăm thầy, cô giáo nhân ngày 20/11.
+ Gặp thầy, cô giáo chào hỏi lễ phép.
+ Làm theo những điều thầy cô dạy.
+………………………………….
Câu 3 (2 điểm):
Tiêu chuẩn của một gia đình văn hoá.
-   Xây dựng gia đình hoà thuận, tiến bộ, hạnh phúc, sinh hoạt văn hoá lành mạnh.
 • Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình.
 • Đoàn kết với xóm giềng.
 • Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
Câu 4 (2 điểm):
          Học sinh nhận xét. (1 điểm)
 • Những biểu hiện tốt.
 • Những biểu hiện chưa tốt.
* ý nghĩa. (1 điểm)
+ Lớp sẽ có sức mạnh vượt qua khó khăn -> lớp tiến bộ.
+ Cá nhân: được mọi người yêu quý, có nhiều bạn, dễ hoà nhập, hợp tac với mọi người.
Câu 5 (2 điểm):
a, Việc làm của Nam là ích kỷ, không có lòng khoan dung. (1 điểm)
b, Học sinh đưa ra cách cư xử: (1 điểm)
- Nhắc nhở nhẹ nhàng bạn gái đó là lần sau phải đi cẩn thận kẻo xảy ra tai nạn đáng tiếc, sau đó bỏ qua cho bạn.
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường THCS Xuân Hòa

                               TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA       Địa chỉ : ấp 3 Xã Xuân Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh ĐỒng Nai                        ...

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật