14:39 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ KIỂM TRA trong thời gian nghỉ dịch » Đia lý

KT Địa lý 7

Thứ ba - 17/03/2020 21:28
KT Địa lý 7

KT Địa lý 7

(Nháy chuột và đường liên kết này để xem văn bản trực tuyến nếu một số hình ảnh hoặc công thức bên dưới không hiện nhé )


Trường THCS Xuân Hòa                                   Kiểm tra 45 phút
Họ và tên………………….                                 Môn. Địa Lí
Lớp 7…
            Điểm
 
 
 
           Lời nhận xét
                                                ĐỀ  Đ71
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
1. Môi trường  đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào?
  A. 50B-  50N.    B. 50B-  2327B   C. 50BN-  23027’BN         D. 23027’B-  23027’N. 
2. Diện tích của đới nóng chiếm
    A. một phần khá lớn diện tích đất nổi trên Trái Đất
    B.  một phần nhỏ  diện tích đất nổi trên Trái Đất
    C   một phần rất  lớn diện tích đất nổi trên Trái Đất
     D.  một phần  rất  nhỏ diện tích đất nổi trên Trái Đất
3. Nóng quanh năm, có thời kì khô hạn, càng gần chí tuyến thời kì khô hạn càng dài, biên độ nhiệt trong năm càng lớn, lượng mưa giảm là đặc điểm của môi trường:
   A.  Xích đạo ẩm      B. Nhiệt đới            C.  Nhiệt đới gió mùa        D. Hoang mạc
4.Tính chất nào sau đây thể hiện rõ đặc điểm môi trường xích đạo ẩm ?
  1. Gió mùa thổi theo mùa.       B. Nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm, độ ẩm cao
   C. Độ ẩm tương đới lớn.           D. Biên độ nhiệt quanh năm cao.
5. Môi trường nhiệt đới gió mùa có thảm thực vật
   A. phong phú, đa dạng        B. khô cằn        C. xanh tốt                     D. nghèo nàn
6. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân của sự di dân ở đới nóng
    A. Thiên tai, chiến tranh, xuất khẩu lao động, kế hoạch hóa gia đình.
    B. Thiên tai, chiến tranh, kinh tế chậm phát triển, nghèo đói và thiếu việc làm.
    C. Thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh tràn lan, nghèo đói và thiếu việc làm.
    D. Thiên tai, chiến tranh, nghèo đói và thiếu việc làm, dịch bệnh tràn lan.
7. Nét nổi bật của đặc điểm tự nhiên môi trường xích đạo ẩm là
    A. rừng thưa rụng lá theo mùa.                        B. rừng thưa sang đổng cỏ xavan.
   C. rừng rậm thường xanh quanh năm.              D. hoang mạc bán hoang mạc.
8. Biện pháp nào giảm bớt sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng?
   A. Kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.                     
   B. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
   C. Phát triển kinh tế, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.                            
   D. Gỉam tỉ lệ gia tăng dân số, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
9 . Phạm vi điển hình của môi trường nhiệt đới gió mùa là ở
   A. Nam Á, Đông Nam Á.                           B. Tây Nam Á, Đông Nam Á.
   C. Nam Á, Đông Á.                                    D. Nam Á, Tây Nam Á.
10. Khí hậu nhiệt đới gió mùa có hai đặc điểm nổi bật:
   A. Nhiệt độ cao                    B. Lượng mưa lớn
  C. Thời tiết thất thường        D. Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió, thời tiết
                                                      diễn  biến thất thường
11. Việt Nam thuộc kiểu  môi trường nào ở đới nóng ?
  A. Nhiệt đới.                            C. Nhiệt đới gió mùa.
  B.  Xích đạo ẩm.                      D. Hoang mạc.
12. Hoàn thành nội dung vào dấu “……”
Để giải quyết những vấn đề xã hội trong các đô thị ở đới ôn hòa, nhiều nước đã tiến hành quy hoạch lại đô thị theo hướng “……….”
  1.  xây dựng các nhà máy ven đô thị.             B.  phi tập trung.
  C. xây dựng các  nhà máy ở nông thôn .         D. xây dựng các nhà máy tập trung.
13. Khí hậu đới ôn hòa mang tính chất …… giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh
  A. trung gian               B. ẩm ướt            C. khô lạnh                  D. mát mẻ
14. Các yếu tố gây biến động thời tiết ở đới ôn hòa là
  A. đợt khí nóng            B. đợt khí lạnh
  C. gió tây ôn đới          D. đợt khí nóng, đợt khí lạnh,gió tây ôn đới, hải lưu nóng
15. Phần lớn diện tích đất nổi của đới ôn hòa nằm ở
  A. bán cầu Nam          B. bán cầu Đông         C. bán cầu Bắc          D. bán cầu Tây
16. Đới ôn hòa có mấy ngành công nghiệp chủ yếu ?
  A. 1                   B. 2                     C. 3                    D. 4
17. Đới ôn hòa có nền nông nghiệp tiên tiến  dựa vào yếu tố nào?
   A. Áp dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại .
  1.  Điệu kiện tự nhiên thuận lợi.
  2. Hình thức tổ chức sản xuất đa dạng.
  3. Trình độ của người dân.
18. Nguyên nhân nào làm cho bầu khí quyển ở đới ôn hòa bị ô nhiểm năng nề
   A.   Kinh tế phát triển.
   B.  Diện tích rừng bị thu hẹp.
   C.  Khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông.
  1. Tốc độ đô thị hóa cao trong khi đó diện tích rừng bị thu hẹp.
19. Sản phẩm công nghiệp của đới ôn hòa chiếm bao nhiêu tổng sản phẩm công nghiệp của toàn thế giới
   A.    `1/4.               B.    2/ 4.                    C.       3/ 4.                      D.   4/ 4
20. Thiên nhiên đới ôn hòa thay đổi theo
  A. thời gian         B. không gian            C. Mùa             D. thời gian và không gian
21. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa là
   A. hộ gia đình   B. trang trại   C. hộ gia đình và trang trại       D. kiểu công nghiệp
22. Đới ôn hòa có mấy kiểu môi trường ?
  A. 2                 B. 3                 C. 4                D. 5
23. Các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hòa là
   A. khai thác    B. chế biến    C. khai thác và chế biến  D. sản xuất hàng tiêu dùng 
24. Nguyên nhân cuốn hút người dân vào sống trong các đô thị ở đới ôn hòa là
     A. công nghiệp, dịch vụ phát triển             B. công  nghiệp phát triển
     C. dịch vụ phát triển                                    D. Đời sống ổn định
 
 
 B . PHẦN TỰ LUẬN  (4 điểm)
   1/ Dân cư trên thế giới thường tập trung sinh sống chủ yếu ở những vùng nào? Tại sao?  (2đ)
     2/ Nguyên nhân, hậu quả của ô nhiểm không khí ở đới ôn hòa? Là  học sinh em phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ? (2đ  )
                                           BÀI LÀM
 
Câu    1     2     3    4    5    6     7    8
Đáp án                
Câu    9      10     11     12     13      14      15    16
Đáp án                
Câu     17      18      19     20      21     22     23      24
Đáp án                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Trường THCS Xuân Hòa                                   Kiểm tra 45 phút
Họ và tên………………….                                 Môn. Địa Lí
Lớp 7…
            Điểm
 
 
 
           Lời nhận xét
                                     ĐỀ Đ72
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:   (6 điểm)
1. Nóng quanh năm, có thời kì khô hạn, càng gần chí tuyến thời kì khô hạn càng dài, biên độ nhiệt trong năm càng lớn, lượng mưa giảm là đặc điểm của môi trường:
   A.  Xích đạo ẩm         B. Nhiệt đới            C.  Nhiệt đới gió mùa        D. Hoang mạc
2. Môi trường  đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào?
  A. 50B-  50N.    B. 50B-  2327B    C. 50BN-  23027’BN       D. 23027’B -  23027’N. 
3. Diện tích của đới nóng chiếm
    A. một phần khá lớn diện tích đất nổi trên Trái Đất
    B.  một phần nhỏ  diện tích đất nổi trên Trái Đất
    C   một phần rất  lớn diện tích đất nổi trên Trái Đất
     D.  một phần  rất  nhỏ diện tích đất nổi trên Trái Đất
4.Tính chất nào sau đây thể hiện rõ đặc điểm môi trường xích đạo ẩm ?
  1. Gió mùa thổi theo mùa.      B. Nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm, độ ẩm cao
    C. Độ ẩm tương đới lớn.          D. Biên độ nhiệt quanh năm cao.
5. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân của sự di dân ở đới nóng
    A. Thiên tai, chiến tranh, xuất khẩu lao động, kế hoạch hóa gia đình.
    B. Thiên tai, chiến tranh, kinh tế chậm phát triển, nghèo đói và thiếu việc làm.
    C. Thiên tai, chiến tranh, nghèo đói và thiếu việc làm.
    D. Thiên tai, chiến tranh, nghèo đói và thiếu việc làm, dịch bệnh tràn lan.
6. Môi trường nhiệt đới gió mùa có thảm thực vật
   A. phong phú, đa dạng        B. khô cằn        C. xanh tốt                   D. nghèo nàn
7. Nét nổi bật của đặc điểm tự nhiên môi trường xích đạo ẩm là
    A. rừng thưa rụng lá theo mùa.                        B. rừng thưa sang đổng cỏ xavan.
   C. rừng rậm thường xanh quanh năm.              D. hoang mạc bán hoang mạc.
8. Biện pháp nào giảm bớt sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng?
   A. Kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.                     
   B. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
   C. Phát triển kinh tế, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.                            
   D. Gỉam tỉ lệ gia tăng dân số, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
9 . Phạm vi điển hình của môi trường nhiệt đới gió mùa là ở
   A. Nam Á, Đông Nam Á.                          B. Tây Nam Á, Đông Nam Á.
  C. Nam Á, Đông Á.                                    D. Nam Á, Tây Nam Á.
10. Việt Nam thuộc kiểu  môi trường nào ở đới nóng ?
  A. Nhiệt đới.                            B. Nhiệt đới gió mùa.
  C.  Xích đạo ẩm.                      D. Hoang mạc.
11. Khí hậu nhiệt đới gió mùa có hai đặc điểm nổi bật:
   A. Nhiệt độ cao                    B. Lượng mưa lớn
  C. Thời tiết thất thường        D. Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió,    thời tiết  diễn  biến thất thường
12. Hoàn thành nội dung vào dấu “……”
Để giải quyết những vấn đề xã hội trong các đô thị ở đới ôn hòa, nhiều nước đã tiến hành quy hoạch lại đô thị theo hướng “……….”
  1.  xây dựng các nhà máy ven đô thị.             B.  phi tập trung.
  C. xây dựng các  nhà máy ở nông thôn .         D. xây dựng các nhà máy tập trung.
13. Khí hậu đới ôn hòa mang tính chất …… giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh
  A. trung gian               B. ẩm ướt            C. khô lạnh                  D. mát mẻ
14. Phần lớn diện tích đất nổi của đới ôn hòa nằm ở
  A. bán cầu Nam          B. bán cầu Đông         C. bán cầu Bắc         D. bán cầu Tây
15. Các yếu tố gây biến động thời tiết ở đới ôn hòa là
  A. đợt khí nóng            B. đợt khí lạnh
  C. gió tây ôn đới          D. đợt khí nóng, đợt khí lạnh,gió tây ôn đới, hải lưu nóng
16. Đới ôn hòa có mấy ngành công nghiệp chủ yếu ?
  A. 1                   B. 2                     C. 3                    D. 4
17. Đới ôn hòa có nền nông nghiệp tiên tiến  dựa vào yếu tố nào?
   A. Áp dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại .
 B. Điệu kiện tự nhiên thuận lợi.
 C. Hình thức tổ chức sản xuất đa dạng.
 D .Trình độ của người dân.
18. Nguyên nhân nào làm cho bầu khí quyển ở đới ôn hòa bị ô nhiểm năng nề
   A.   Kinh tế phát triển.
   B.  Diện tích rừng bị thu hẹp.
   C.  Khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông.
D .Tốc độ đô thị hóa cao trong khi đó diện tích rừng bị thu hẹp.
19. Sản phẩm công nghiệp của đới ôn hòa chiếm bao nhiêu tổng sản phẩm công nghiệp của toàn thế giới
   A.    `1/4.               B.    2/ 4.                    C.       3/ 4.                      D.   4/ 4
20. Thiên nhiên đới ôn hòa thay đổi theo
  A. thời gian         B. không gian               C. Mùa           D. thời gian và không gian
21. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa là
   A. hộ gia đình     B. trang trại   C. hộ gia đình và trang trại     D. kiểu công nghiệp
22. Đới ôn hòa có mấy kiểu môi trường ?
  A. 2                 B. 3                 C. 4                D. 5
23. Các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hòa là
    A. khai th    B. chế biến    C. khai thác và chế biến      D. sản xuất hàng tiêu dùng 
24. Nguyên nhân cuốn hút người dân vào sống trong các đô thị ở đới ôn hòa là
     A. công nghiệp, dịch vụ phát triển            B. công  nghiệp phát triển
    C. dịch vụ phát triển                                    D. Đời sống ổn định
 B . PHẦN TỰ LUẬN     (4 điểm)
     1/ Môi trường đới nóng có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp ? Biện pháp khắc phục?  (2đ)
     2/ Nguyên nhân, hậu quả của ô nhiểm nước ở đới ôn hòa? Là một học sinh em phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ? (2đ  )
 
                                               BÀI LÀM
 
Câu    1     2     3    4    5    6     7    8
Đáp án                
Câu    9      10     11     12     13      14      15    16
Đáp án                
Câu     17      18      19     20      21     22     23      24
Đáp án                
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Xuân Hòa                                   Kiểm tra 45 phút
Họ và tên………………….                                 Môn. Địa Lí
Lớp 8…
            Điểm
 
 
 
           Lời nhận xét
                                       ĐỀ Đ81
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:   (6 điểm)
1. Điểm cực Bắc phần đất liền Châu Á nằm trên vĩ độ nào ?
    A. 116’ B         B. 834’ B          C. 2323’ B            D. 7744’ B
2. Châu Á có diện tích là.
    A. 41,5 tr km2.      B. 42tr km2       C. 44,4 trkm2       D. 44,5 tr km2
3. Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều ở khu vực
   A. Tây Nam Á     B. Nam Á      C. Đông Ắ          D. Bắc Á.
4. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của  địa hình Châu Ấ
   A.  Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính đông – tây và bắc- nam      
   B.  Các dãy núi tập trung ở phía Bắc    
   C.  Các sơn nguyên cao đồ sộ  tập trung ở trung tâm    
   D. Địa hình chia cắt phức tạp
5. Sông Mê Công( Cửu Long) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào?
   A. Đê can        B. Tây tạng      C. A ráp                          D. I ran
6. Vùng trung tâm của Châu Á có các dạng địa hình là
    A. Đồng bằng      B.  Núi cao    C. Sơn nguyên    D. Núi cao và sơn nguyên
7 . Khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố  ở
   A. Nam Á, Đông Nam Á.                          B. Tây Nam Á, Đông Nam Á.
  C. Nam Á, Đông Á.                                    C. Nam Á, Tây Nam Á.
8. Châu Á có mấy đới khí hậu ?
    A. 2                       B. 3             C. 4               D. 5
9. Mùa đông khô lạnh, ít mưa, mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều là đặc điểm của kiếu khí hậu
   A.ôn đới lục địa     B. nhiệt đới gió mùa         C.  núi cao              D. nhiệt đới khô
10. Khu vực Tây và Trung Á sông ngòi kém phát triển do:
   A. Khí hậu ôn đới hải dương                    B. Khí hậu lục địa khô hạn
   C.  Khí hậu nhiệt đới gió mùa                  D. Khí hậu núi cao
11. Việt Nam thuộc kiểu  khí hậu
  A. nhiệt đới.                            B. nhiệt đới gió mùa.
  B.  xích đạo ẩm.                      C. hoang mạc.
12. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm sông ngòi của Châu Á.
  A. Có nhiều hệ thống sông lớn          B. Phân bố không đều
  C. Chế độ nước phức tạp                   D. Kém phát triển
13. Hoàn thành nội dung vào dấu “……”
  Những nước có mức thu nhập trung  bình và thấp thì tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP ….   Vd.   Lào,  Việt Nam
  A.  cao.             B.  rất cao.       C.   thấp  .         D. rất thấp
14. Những nước có mức thu nhập khá cao và cao thì tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP…   vd.   Nhật Bản, Cô Oét
  A. cao              B. rất cao           C. thấp                D.  rất thấp
15. Nền kinh tế các nướcvà vùng lãnh thổ Châu Á có sự chuyển biến từ
  A. đầu thế kỷ XIX              B. cuối thế kỷ XIX    
  C. đầu thế kỷ XX               D. trong nữa cuối thế kỷ XX
16. Các nước trở thành “con rồng”  Châu Á là
  A. Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan                  B. Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản 
   C. Việt nam, Lào, Xi ri                                    D. Singapo, Hàn Quốc, Đài Loan
17. Cường quốc kinh tế thế giới ở Châu Á là :
   A. Nhật Bản      B. Trung Quốc.     C. Hàn Quốc        D. Đài Loan
18. Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực ?
   A. Trung Quốc,Thái lan.             B. Trung Quốc, Ấn Độ.
C.Việt nam, Thái lan                 D. Việt nam, Ấn Độ
19. Dân cư Châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc
   A Môn gô lô ít.    B.Ơ rô pê ô ít.   C.Môn gô lô ít và ơ rô pê ô ít    D.Ô xit tra lô ít
20. Rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở những khu vực có khí hậu
  A. ôn đới        B. nhiệt đới              C. cận nhiệt đới             D. núi cao
21. Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà các nước khu vực Tây nam Á có thu nhập cao?
    A. Than            B. Đồng           C. Dầu mỏ, khí đốt           D. Thiếc
22. Rừng lá kim phân bố ở khu vực nào của châu Á?
     A. Bắc Á            B. Đông Á            C. Nam Á                              D. Tây nam Á
23. Yếu tố nào tạo nên sự đa dạng của khí hậu châu Á ?
   A. Diện tích rộng lớn                                                     B. Địa hình cao đồ sộ.
    C. Vị trí trãi dài từ vùng xích đạo đến vùng cực bắc     D. Nằm giữa các đại dương lớn
24. Nguyên nhân chính của sự phân hóa phức tạp khí hậu Châu Á là.
  A. Có  nhiều núi và sơn nguyên cao đồ sộ
  B. Kích thước rộng lớn           
  C. Ba mặt tiếp giáp với đại dương
  D. Có hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ chạy theo hai hướng chính ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền
B . PHẦN TỰ LUẬN     (4 điểm)
    1/ Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu ?  (2 đ)
   2/ Phân biệt sự khác nhau giữa các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa ở Châu Á? Việt nam thuộc kiểu khí hậu nào? (2đ)
 
                                               BÀI LÀM
 
Câu    1     2     3    4    5    6     7    8
Đáp án                
Câu    9      10     11     12     13      14      15    16
Đáp án                
Câu     17      18      19     20      21     22     23      24
Đáp án                
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trường THCS Xuân Hòa                                   Kiểm tra 45 phút
Họ và tên………………….                                 Môn. Địa Lí
Lớp 8…
            Điểm
 
 
 
           Lời nhận xét
                                       ĐỀ Đ82
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:   (6 điểm)
1. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của  địa hình Châu Ấ
   A.  Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính đông – tây và bắc- nam      
   B.  Các dãy núi tập trung ở phía Bắc    
   C.  Các sơn nguyên cao đồ sộ  tập trung ở trung tâm    
   D. Địa hình chia cắt phức tạp
2. Sông Mê Công( Cửu Long) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào?
   A. Đê can        B. Tây tạng      C. A ráp                          D. I ran
3. Vùng trung tâm của Châu Á có các dạng địa hình là
    A. Đồng bằng      B.  Núi cao    C. Sơn nguyên    D. Núi cao và sơn nguyên
4. Điểm cực Bắc phần đất liền Châu Á nằm trên vĩ độ nào ?
    A. 116’ B         B. 834’ B          C. 2323’ B            D. 7744’ B
5. Châu Á có diện tích là.
    A. 41,5 tr km2.      B. 42tr km2       C. 44,4 trkm2       D. 44,5 tr km2 
6. Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều ở khu vực
   A. Tây Nam Á     B. Nam Á      C. Đông Ắ          D. Bắc Á.
7. Khu vực Tây và Trung Á sông ngòi kém phát triển do:
   A. Khí hậu ôn đới hải dương                    B. Khí hậu lục địa khô hạn
   C.  Khí hậu nhiệt đới gió mùa                  D. Khí hậu núi cao
8. Việt Nam thuộc kiểu  khí hậu
  A. nhiệt đới.                            B. nhiệt đới gió mùa.
  C.  xích đạo ẩm.                      D. hoang mạc.
9. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm sông ngòi của Châu Á.
  A. Có nhiều hệ thống sông lớn          B. Phân bố không đều
  C. Chế độ nước phức tạp                   D. Kém phát triển
10 . Khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố  ở
   A. Nam Á, Đông Nam Á.                          B. Tây Nam Á, Đông Nam Á.
  C. Nam Á, Đông Á.                                    C. Nam Á, Tây Nam Á.
11. Châu Á có mấy đới khí hậu ?
    A. 2                       B. 3             C. 4               D. 5
12. Mùa đông khô lạnh, ít mưa, mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều là đặc điểm của kiếu khí hậu
   A. ôn đới lục địa       B. nhiệt đới gió mùa      C.  núi cao           D. nhiệt đới khô
13. Hoàn thành nội dung vào dấu “……”
  Những nước có mức thu nhập trung  bình và thấp thì tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP ….   Vd.   Lào,  Việt Nam
  A.  cao.             B.  rất cao.       C.   thấp  .         D. rất thấp
14. Những nước có mức thu nhập khá cao và cao thì tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP…   vd.   Nhật Bản, Cô Oét
  A. cao              B. rất cao           C. thấp                D.  rất thấp
15. Nền kinh tế các nước và vùng lãnh thổ Châu Á có sự chuyển biến từ
  A. đầu thế kỷ XIX              B. cuối thế kỷ XIX    
  C. đầu thế kỷ XX               D. trong nữa cuối thế kỷ XX
16. Dân cư Châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc
   A.Môn gô lô ít.    B.Ơ rô pê ô ít.  C.Môn gô lô ít và ơ rô pê ô ít    D.Ô xit tra lô ít
17. Rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở những khu vực có khí hậu
  A. ôn đới        B. nhiệt đới              C. cận nhiệt đới             D. núi cao
18. Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà các nước khu vực Tây nam Á có thu nhập cao?
    A. Than            B. Đồng           C. Dầu mỏ, khí đốt           D. Thiếc
19. Rừng lá kim phân bố ở khu vực nào của châu Á?
     A. Bắc Á            B. Đông Á            C. Nam Á                             D. Tây nam Á
20. Yếu tố nào tạo nên sự đa dạng của khí hậu châu Á ?
    A. Diện tích rộng lớn                                                     B. Địa hình cao đồ sộ.
    C. Vị trí trãi dài từ vùng xích đạo đến vùng cực bắc     D. Nằm giữa các đại dương lớn
21. Nguyên nhân chính của sự phân hóa phức tạp khí hậu Châu Á là.
  A. Có  nhiều núi và sơn nguyên cao đồ sộ
  B. Kích thước rộng lớn           
  C. Ba mặt tiếp giáp với đại dương
  D. Có hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ chạy theo hai hướng chính ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền
22. Các nước trở thành “con rồng”  Châu Á là
  A. Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan                   B. Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản 
   C. Việt nam, Lào, Xi ri                                    D. Singapo, Hàn Quốc, Đài Loan
23. Cường quốc kinh tế thế giới ở Châu Á là :
   A. Nhật Bản      B. Trung Quốc.     C. Hàn Quốc        D. Đài Loan
24. Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực ?
   A. Trung Quốc,Thái lan.             B. Trung Quốc, Ấn Độ.
C.Việt nam, Thái lan                 D. Việt nam, Ấn Độ
B.PHẦN TỰ LUẬN     (4 điểm)
    1/ Kể tên các đới khí hậu ở Châu Á. Giải thích tại sao khí hậu Châu Á lại phân hóa đa dạng  ?  (2 đ)
   2/ Trình bày các đặc điểm nổi bật của sông ngòi Châu Á? Giải thích tại sao sông ngòi Bắc Á đóng băng về mùa đông và có lũ về mùa xuân ? (2đ)
                                          BÀI LÀM
 
Câu    1     2     3    4    5    6     7    8
Đáp án                
Câu    9      10     11     12     13      14      15    16
Đáp án                
Câu     17      18      19     20      21     22     23      24
Đáp án                
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật