14:42 EDT Thứ bảy, 16/10/2021

Menu

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Thông tin đăng nhập trang:
http://dongnai.quanlygiaoduc.vn

GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP

HỌC SINH ĐĂNG NHẬP

Trang nhất » Tin Tức » ĐỀ KIỂM TRA trong thời gian nghỉ dịch

KT Hóa học 8

Thứ ba - 17/03/2020 21:33
KT Hóa học 8

KT Hóa học 8

KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN HÓA 8 – TỪ 17/3-30/3 /2020
 

MÃ ĐẾ 1(Lưu ý : các em làm bài xong nộp vào ngày thứ 5 ngày ngày 26/03/2020, đề này có photo ở nhà sách xuân hòa)
Trường THCS Xuân Hòa                                        KIỂM TRA 45 PHÚT
Tên:………………..                                                  Môn: Hóa Học 8
Lớp : 8
Điểm Nhận xét
   
 
 
I. TRẮC NGHIỆM ( 1,5 điểm)
Câu 1: Oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại cho dưới đây?
A. Na2O                B. CaO                  C. Cr2O3                D. CrO3
Câu 2: Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?
A. CO2              B.CuO                       C.SiO2                  D. Cl2O
Câu 3: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 hoặc KNO3. Vì lí do nào sau đây?
A. Dễ kiếm, rẻ tiền                               B. Giàu oxi và dễ phân huỷ ra oxi
C. Phù hợp với thiết bị hiện đại            D. Không độc hại
Câu 4: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất:
A. Khí oxi tan trong nước                 B. Khí oxi ít tan trong nước
C. Khí oxi khó hoá lỏng                    D. Khí oxi nhẹ hơn nước
Câu 5: Khi phân huỷ có xúc tác 122,5g KClO3, thể tích khí oxi thu được là:
A. 33,6 lít             B. 3,36 lít            C. 11,2 lít              D.1,12 lít
Câu 6:Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp
A. CuO + H2  -> Cu + H2O                      B. CaO +H2O -> Ca(OH)2
 C. 2MnO4  -> K2MnO4 + MnO2 + O2         D. CO2 + Ca(OH)2-> CaCO3 +H2O
II. TỰ LUẬN( 8,5 điểm)
Câu 7 (2,5 điểm): a/ Phản ứng hóa hợp là gi? Cho ví dụ ?
            b/ Hãy gọi tên các chất có công thức hóa học sau: CaO, Fe2O3, SO3, N2O5
Câu 8 (2 điểm): Hoàn thành phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
a/ P +  ?  --- > P2O5                                                                   b/ Al  + O2  ---- > ?
c/  ?         ----> K2MnO4 + MnO2 + O2                         d/ CH4  +  O2  ---- >  CO2  + ?
Câu 9 (1 điểm):: Giải thích tại sao khi nhốt một con dế mèn ( hoặc con châu chấu ) vào một lọ nhỏ rối đậy  nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn.
Câu 10: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 10,8 g bột nhôm (Al) trong khí Oxi (O2) thu được nhôm oxit (Al2O3).
a/ Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc?
b/ Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để có lượng oxi dùng cho phản ứng trên?
Câu 11 (1 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 3,48 g kim loại Y trong khí Oxi (O2) thu được 5,8 g oxit .Tìm tên kim loại Y.
  ============================================================

TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA.
KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN HÓA 8 – TỪ 17/3-30/3 /2020
 
MÃ ĐẾ 2
(Lưu ý : các em làm bài xong nộp vào ngày thứ 5 ngày ngày 26/03/2020, đề này có photo ở nhà sách xuân hòa)
 
Trường THCS Xuân Hòa                                        KIỂM TRA 15 PHÚT
Tên:………………..                                                  Môn: Hóa Học 8
Lớp : 8
Điểm Nhận xét
   
 
 
I. TRẮC NGHIỆM ( 1,5 điểm)
Câu 1: Oxit kim loại nào dưới đây là oxit axit?
A. MnO2                    B. Cu2O                   C. CuO              D. Mn2O7
Câu 2: Oxit nào dưới đây không phải là oxit bazo?
          A.Na2O              B.K2O                      C. Cu2O                 D. N2O5
Câu 3. Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:
A. KClO3 và KMnO4 .                                    B. KMnO4 và H2O.    
C. KClO3 và CaCO3 .                                       D. KMnO4 và không khí.
Câu 4: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí  là nhờ dựa vào tính chất:
A. Khí oxi nhẹ hơn không khí                    B. Khí oxi nặng  hơn không khí             
C. Khí oxi dễ trộn lẫn với không khí         D. Khí oxi ít tan trong nước
Câu 5: Số gam KMnO­4 cần dùng để đièu chế được 2,24 lít  khí oxi (đktc) là:
A. 20,7g            B. 42,8g              C. 14,3g               D. 31,6g
Câu 6: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng hoá hợp:
A. 3Fe + 3O2  -> Fe3O4                            B. 3S +2O2 - > 2SO2
C. CuO +H2 -> Cu + H2O                     D. 2P + 2O2 - > P2O5
II. TỰ LUẬN( 8,5 điểm)
Câu 7 (2,5 điểm): a/ Phản ứng phâm hủy là gi? Cho ví dụ ?
            b/ Hãy gọi tên các chất có công thức hóa học sau: BaO, Al2O3, SO2, P2O5
Câu 8 (2 điểm): Hoàn thành phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
a/ S +  ?  --- > SO2                                                                   b/ Fe  + O2  ---- > ?
c/  ?         ----> KCl + O2                                             d/ C4H10  +  O2  ---- >  CO2  + ?
Câu 9 (1 điểm): Giải thích tại sao nhiều bệnh nhân khó thở và những người thợ lặn làm việc lâu dưới nước… đều thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt.
Câu 10: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 22,4 g bột sắt (Fe) trong khí Oxi (O2) thu được oxit sắt từ (Fe3O4).
a/ Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc?
b/ Tính khối lượng KClO cần dùng để có lượng oxi dùng cho phản ứng trên?
Câu 11 (1 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 8 g kim loại X trong khí Oxi (O2) thu được 10 g oxit .Tìm tên kim loại X.
======================================================================
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường THCS Xuân Hòa

                               TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA       Địa chỉ : ấp 3 Xã Xuân Hòa – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh ĐỒng Nai                        ...

Đăng nhập thành viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

-- Toán
-- Vật Lý
-- Hóa học
-- Sinh Học
-- Tin học
-- Văn
-- Lịch sử
-- Địa lý
-- Ngoại ngữ
-- GDCD
-- Công nghệ
-- Thể dục
-- Âm nhạc
-- Mỹ thuật

.

Môn học yêu thích?

Toán

Vật lý

Sinh học

Tin học

Văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật