Những tấm lòng cao cả

Đăng lúc: 17-04-2019 07:16:44 PM - Đã xem: 40 - Phản hồi: 0

Những tấm lòng cao cả

Bác Hồ đã dạy “Non song Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập các cháu”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhà trường luôn tìm mọi cách để quan tâm, giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

ĐỀ THI HOC SINH GIOI KHOI 9

Đăng lúc: 07-05-2019 03:14:57 PM - Đã xem: 2 - Phản hồi: 0

ĐỀ THI HOC SINH GIOI KHOI 9

ĐÊ THI HỌC SINH GIOI 2018-2019

Những thay đổi của môn Toán ở chương trình phổ thông mới

Đăng lúc: 24-03-2018 07:43:09 AM - Đã xem: 325 - Phản hồi: 0

Những thay đổi của môn Toán ở chương trình phổ thông mới

Nội dung chương trình môn Toán ở chương trình phổ thông mới sẽ tinh giản nhiều so với chương trình hiện hành, chú trọng tính ứng dụng thiết thực, gắn kết với đời sống thực tế.

Tình hình hoạt đông thư việc trường học năm 2018-2019

Đăng lúc: 18-02-2019 02:29:31 PM - Đã xem: 81 - Phản hồi: 0

Tình hình hoạt đông thư việc trường học năm 2018-2019

Thư viện đã thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy địn, phòng thư viện được trang trí theo quy định, phòng thư viện được trang trí đầy đủ cơ sở vật chật, kệ, giá sách trưng bày bảo quản sách,báo, tạp chí, có đầy đủ bàn nghề, đủ ánh sáng, quạt thuận tiện cho bạn đọc đến đọc sách.

Những tấm lòng cao cả

Đăng lúc: 17-04-2019 07:16:44 PM - Đã xem: 40 - Phản hồi: 0

Những tấm lòng cao cả

Bác Hồ đã dạy “Non song Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập các cháu”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhà trường luôn tìm mọi cách để quan tâm, giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Những tấm lòng cao cả

Đăng lúc: 17-04-2019 07:16:44 PM - Đã xem: 40 - Phản hồi: 0

Những tấm lòng cao cả

Bác Hồ đã dạy “Non song Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập các cháu”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhà trường luôn tìm mọi cách để quan tâm, giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.